• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

     • žiak 1. stupňa základnej školy má vždy navolený obed č.1. Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť cez prihlasovacie údaje žiaka (EDUPAGE) a zmeniť si obed.
     • žiak druhého stupňa, gymnázia a učiteľ obed predvolený nemá. Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez prihlasovacie údaje Edupage.

     Cena stravnej jednotky / žiaci: 

     • 1. stupeň - 1,25 eur/deň
     • 2. stupeň - 1,29 eur/deň
     • nad 15. rokov - 1,29 eur/deň

     Údaje potrebné k realizácií platby:

     • číslo účtu: SK 2711 0000 0000 2626 7974 60
     • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, trieda

     Internetová stránka pre prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy:

     Prihlasovacie údaje: 

     • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci k prihláseniu sa do EDUPAGE
     • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu tohto týždňa (3.9. - 7.8.2018)

     Odhlásenie sa zo stravy:

     Odhlásiť sa zo stravy, alebo vykonať zmenu objednávky je možné najneskôr deň vopred do 23:59 hod.

     Výdaj obedov:

     • od 11,30 hod. - do 14,00 hod.

     Stravovanie pre Vás zabezpečuje Súkromná školská jedáleň ELBA - prevádzka: 

     Súkromná školská jedáleň ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov

     Tel. kontakt: 0948 043 652 

     Vedúca ŠJ ELBA: Bc. Monika Raclavská

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Deň orvorených dverí
  • Mikuláš na "SGPO"
  • Maratón aerobic 2018
  • Prednáška - násilie páchané na ženách
  • 20. výročie školy
  • Exkurzia po Európe
  • Imatrikulácia prvákov
  • Lisovanie hrozna
  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ