• Pedagogickí zamestnanci

    • RNDr. Martina Ďurišinová
    • RNDr. Martina ĎurišinováUčiteľka
     Triedna učiteľka: III.EA
     Fotoalbum
    • Jonathan Paul Eddy, MA
    • Jonathan Paul Eddy, MAZahraničný lektor
     Fotoalbum
    • Mgr. Miroslava Fornadľová
    • Mgr. Miroslava FornadľováUčiteľka
     Fotoalbum
    • Mgr. Slavka Pavlíková
    • Mgr. Slavka PavlíkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.EA
     Fotoalbum
    • Mgr. Jana Suráňová
    • Mgr. Jana SuráňováRiaditeľka školy
     Triedna učiteľka: V.EA
     Fotoalbum
    • PaedDr. Slavka Tejbusová
    • PaedDr. Slavka TejbusováZástupkyňa riaditeľa školy pre pedagogický proces
     Fotoalbum
    • Mgr. Eva Mikolaj
    • Mgr. Eva MikolajUčiteľka
     Triedna učiteľka: IV.EA
     Fotoalbum
    • Mgr. Juraj Beňačka
    • Mgr. Juraj BeňačkaUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.EB
     Fotoalbum
    • Ing. Branislav Blicha
    • Ing. Branislav BlichaŠkolský digitálny koordinátor
     Fotoalbum
    • Jana Gaľová
    • Jana GaľováIná nepedagogická zamestnankyňa
     Fotoalbum
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje