• Koordinátori a vedúci PK

    "Len učiteľ, ktorý má rád učenie, môže naučiť deti, aby mali rady učenie."
     • PK slovenského jazyka a cudzích jazykov
      Mgr. Mária Horváthová
       
     • PK spoločenskovedných predmetov
      Mgr. Lenka Krajňáková
       
     • PK prírodovedných predmetov
      PaedDr. Júlia Pavelová
       
     • PK telesnej a športovej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy
      Mgr. Miroslava Fornadľová
       
     • PK anglického jazyka
      RNDr. Martina Ďurišinová
       
     • PK matematiky, fyziky a informatiky
      Ing. Nadežda Fedorová
       
     • Výchovný poradca
      Mgr. Slavka Pavlíková
       
     • Koordinátor environmentálnej výchovy
      Mgr. Veronika Vargová
       
     • Koordinátor Súkromného školského klubu detí
      Mgr. Mária Hudáková
       
     • Koordinátor prevencie drogovej závislosti, HIV a AIDS
      Mgr. Slavomír Benč
       
     • Koordinátor výchovy k ľudským právam
      Mgr. Ján Ivančo
       
     • Koordinátor práce so Žiackou radou
      RNDr. Lenka Šarjaková
       
     • Koordinátor práce s Radou rodičov základnej školy
      PaedDr. Removčíková Alena
       
     • Koordinátor práce s Radou rodičov gymnázia
      Mgr. Mária Horváthová
       
     • Koordinátor IKT
      PaedDr. Viliam Nehila
       
     • Koordinátor krúžkovej činnosti
      Mgr. Annamária Blichárová
       
     • MZ 1. – 4. ročník
      Mgr. Mária Valenčinová
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
  • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Stolnotenisový turnaj
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Valentine´s Ball
  • Študentské voľby 2020
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba
  • Odovzdanie finančnej zbierky
  • Vianočné reminiscencie
  • Dnešná vzácna návšteva priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Návšteva Bruselu