• Výchovný poradca

    „Účelom výchovy je spraviť jednotlivca pokiaľ možno spôsobilým založiť najprv vlastné šťastie a potom šťastie bytostí iných.“
     • Výchovný poradca
      Mgr. Slavka Pavlíková
       
     • Konzultačné hodiny
      Streda - 5. vyučovacia hodina
      Štvrtok - 1. vyučovacia hodina

      Účasť na konzultačnej hodine je potrebné si vopred dohodnúť.
      E-mail:  pavlikova.sgpo@gmail.com


     Poslaním výchovného poradcu je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom  a pedagogickým zamestnancom školy.

     Výchovný poradca plní popri svojej pedagogickej činnosti úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiaka.

     Výchovný poradca zodpovedá za plnenie úloh riaditeľovi školy, je členom vedenia školy, 
     pravidelne sa zúčastňuje zasadnutí pedagogických rád, na ktorých informuje o riešení otázok v oblasti výchovy.

     Pri vyberaní študijných programov na vysokých školách hľadajte len akreditované študijné programy! Konkrétne údaje o jednotlivých vysokých školách sa môžete dozvedieť v knihe „Kam na Vysokú školu?“. Môžete si ju zakúpiť v kníhkupectve, alebo požičať u nás v škole.

     Ďalšie údaje získate na domovských internetových stránkach jednotlivých vysokých škôl. Ak máte záujem o vysoké školy v Českej republike, určite Vám pomôže internetová stránka www.vysokeskoly.cz

     V prípade akýchkoľvek problémov, napr. s prihláškami, sa môžete kedykoľvek obrátiť na výchovného poradcu.


     Informácie o vysokých školách


     Česká republika


     Otestuj sa


     Zamestnanie

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
  • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Stolnotenisový turnaj
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Valentine´s Ball
  • Študentské voľby 2020
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba
  • Odovzdanie finančnej zbierky
  • Vianočné reminiscencie
  • Dnešná vzácna návšteva priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Návšteva Bruselu