• Štátna jazyková skúška

    "Koľko jazykov ovládaš, toľko krát si človekom."
    • V spolupráci so Štátnou jazykovou školou v Žiline je žiakom nášho gymnázia umožnené vykonať štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka za výhodných podmienok a s odbornou prípravou na jej úspešné zvládnutie. Žiaci Súkromného gymnázia, Solivarská 28, Prešov nemusia navštevovať Štátnu jazykovú školu. Štátna jazyková skúška môže byť vykonaná na úrovni B2 alebo C1-C2.

     Štátna jazyková skúška na úrovni B2 umožňuje jej držiteľovi vyučovať anglický jazyk v materských školách a na základných školách (podmienkou je ešte ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa akéhokoľvek zamerania s pedagogickým minimom).

     Štátna jazyková skúška na úrovni C1-C2 umožňuje jej držiteľovi vyučovať anglický jazyk nie len v materských a na základných školách, ale aj na stredných školách (s rovnakou podmienkou ako pri úrovni B2). Ďalej umožňuje držiteľovi získať živnostenský list na podnikanie v oblasti vedenia jazykových kurzov a vykonávanie prekladateľskej, resp. tlmočníckej činnosti. Zároveň je toto vysvedčenie akceptované aj ako certifikát o jazykovej úrovni C1, za ktorý dostávajú uchádzači o štúdium na vysokých školách istý počet kreditov a platí aj v krajinách V4.

     Štátna jazyková skúška v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 o jazykovej škole.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje