• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • PODMIENKY ORGANIZÁCIE REŽIMU STRAVOVANIA V SÚKROMNEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A PODMIENKY ÚHRADY NÁKLADOV NA STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2021/2022

      

      

     Žiadame všetkých záujemcov o stravovanie o stiahnutie a vyplnenie zápisného lístka,
     ktorý je potrebné vyplnený odovzdať triednemu učiteľovi do 6.9.2021,
     v opačnom prípade nebude mať žiak/zamestnanec možnosť prihlásiť sa na stravovanie.

      

      

      

      

     INTERNETOVÁ STRÁNKA PRE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

      

      

      

     PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE ZO STRAVOVANIA

      

     • obed je možné prihlásiť/odhlásiť najneskôr do 15:00 hod. predchádzajúceho dňa,

     • v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage, prípadne telefonicky na tel. čísle: 051/ 771 32 63.

      

      

     PRIHLASOVACIE ÚDAJE

      

     • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci na začiatku roka k prihláseniu sa do EDUPAGE
     • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu prvého šk. týždňa 

      

      

     VÝDAJ OBEDOV

      

     • v pracovné dni od 11,30 hod. - do 14,00 hod.,
     • žiak prvého stupňa základnej školy má vždy predvolený obed č.1. Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť cez prihlasovacie údaje žiaka (EDUPAGE) a zmeniť si obed,
     • žiak druhého stupňa, gymnázia a učiteľ obed predvolený nemá. Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez prihlasovacie údaje Edupage,
     • pre výdaj obeda je nutné v školskej jedálni označiť výber stravy v daný deň  KARTOU ISIC/EURO26.

      

      

     INFORMÁCIE

      

     Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť do 25. dňa mesiac vopred zálohový príspevok na stravovanie, ktorý bude tvoriť rezervu platieb za obedy - podľa kategórie stravníka (I. stupeň, II. stupeň, gymnázium / podľa zápisného lístka.) pre nasledujúci mesiac.

      

     • v mesiaci september je potrebné uhradiť dva mesiace (aktuálny september a nasledujúci mesiac október), ďalej len pre nasledujúci mesiac.
      • základná škola 1. stupeň: 30,00 eur/mesiac
      • základná škola 2. stupeň: 32,00 eur/mesiac
      • gymnázium: 32,00 eur/mesiac
      • zamestnanec: 28,00 eur/mesiac
        
     • preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli/auguste po ukončení školského roka.

      

      

     ÚDAJE POTREBNÉ K REALIZÁCII PLATBY + VARIABILNÝ SYMBOL

      

     • Účet školskej jedálne/IBAN: SK86 0200 0000 0043 4106 0157
     • Správa pre prijímateľa: Meno a priezvisko žiaka, trieda
     • Variabilný symbol: Každý žiak/zamestnanec má svoj vlastný, automaticky vygenerovaný kód, ktorý nájde v aplikácii EduPage v sekcii platby/moje platby, alebo po prihlásení sa na webstránku školy v sekcii platby.

      

      

     VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKOV URČENÁ ZRIAĎOVATEĽOM

      

     Bežné stravovanie

     Obed

     Spolu

     Dotácia MÚ PO

     Úhrada
     zákonného zástupcu 

     Základná škola

     I. stupeň

      

     2,71

     1,20

     1,51

     Základná škola
     II. stupeň

      

     2,80

     1,20

     1,60

      

     Bežné stravovanie

     Obed

     Spolu

     Dotácia PSK

     Úhrada

     zákonného zástupcu

     Gymnázium

      

     3,12

     1,50

     1,62

      

      

     DODÁVATEĽ STRAVY

      

     • Stravovanie pre Vás zabezpečuje SMŠ ELBA -Súkromná školská jedáleň 
      prevádzka: SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň, Smetanova 2, 080 05 Prešov
     • Vedúca ŠJ ELBA: Bc. Peter Mihalik
     • Tel. kontakt: 0948 043 652

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje