• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • PODMIENKY ORGANIZÁCIE REŽIMU STRAVOVANIA V SÚKROMNEJ VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A PODMIENKY ÚHRADY NÁKLADOV NA STRAVOVANIE V ŠK. ROKU 2022/2023
      

     Žiadame všetkých záujemcov o stravovanie o stiahnutie a vyplnenie zápisného lístka, ktorý je potrebné vyplnený odovzdať triednemu učiteľovi do 9.9.2022, v opačnom prípade nebude mať žiak/zamestnanec možnosť prihlásiť sa na stravovanie.
      

     ZÁPISNÉ LÍSTKY

      

     INTERNETOVÁ STRÁNKA PRE PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

      

     PRIHLÁSENIE/ODHLÁSENIE ZO STRAVOVANIA

     • žiak prvého stupňa základnej školy má vždy predvolený obed č.1.
      Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť v aplikácii EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni a zmeniť si obed,
     • žiak druhého stupňa, študent gymnázia a zamestnanec obed predvolený nemajú.
      Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez aplikáciu EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni,

       
     • desiatu si môže žiak navoliť deň vopred do 12:00 hod. cez aplikáciu EduPage, prípadne na tablete v školskej jedálni - automatická úhrada zo stravovacieho kreditu v aplikácii EduPage: 1,80€/bageta - výber desiaty je v školskej jedálni vždy od 09:40 do 10:50 hod.,
       
     • obed je možné prihlásiť/odhlásiť najneskôr do 15:00 hod. predchádzajúceho dňa,
     • desiatu (bagetu) je možné prihlásiť/odhlásiť najneskôr do 12:00 hod. predchádzajúceho dňa,
       
     • v prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy deň vopred do 15:00 hod. prostredníctvom aplikácie EduPage (desiata do 12:00 hod.). 
     • v prvý deň choroby žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazových nádob v čase od 11:30 do 12:00 hod., pričom SVŠJ nezodpovedá za zdravotnú bezpečnosť stravy konzumovanej mimo stravovacích priestorov SVŠJ. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné žiaka zo stravovania včas odhlásiť (deň vopred do 15:00 hod./EduPage, desiata do 12:00 hod./EduPage).

      

     PRIHLASOVACIE ÚDAJE

     • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci na začiatku roka k prihláseniu sa do EduPage,
     • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu prvého šk. týždňa od triedneho učiteľa.

      

     VÝDAJ OBEDOV

     • v pracovné dni od 11,30 hod. - do 14,00 hod.
     • pre výdaj obeda je nutné v školskej jedálni označiť výber stravy v daný deň  KARTOU ISIC/EURO26.

      

     INFORMÁCIE

     Na účet školskej jedálne je potrebné uhradiť do 25. dňa mesiac vopred zálohový príspevok na stravovanie, ktorý bude tvoriť rezervu platieb za obedy - podľa kategórie stravníka (I. stupeň, II. stupeň, gymnázium, zamestnanec / podľa zápisného lístka.) pre nasledujúci mesiac.

     • v mesiaci september je potrebné uhradiť dva mesiace (aktuálny september a nasledujúci mesiac október), ďalej len pre nasledujúci mesiac.
      • základná škola 1. stupeň: 35,00 eur/mesiac
      • základná škola 2. stupeň: 35,00 eur/mesiac
      • gymnázium: 32,00 eur/mesiac
      • zamestnanec: 30,00 eur/mesiac
        
     • preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli/auguste po ukončení školského roka.

      

     ÚDAJE POTREBNÉ K REALIZÁCII PLATBY + VARIABILNÝ SYMBOL

      

     VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKOV URČENÁ ZRIAĎOVATEĽOM OD 01.02.2022

     STRAVOVANIE
     OBED / deň

     Spolu

     Dotácia MÚ PO

     Príspevok školy

     Úhrada zákonného zástupcu

     Základná škola
     I. stupeň

     2,88 €

     0,95 €

     -

     1,93 €

     Základná škola
     II. stupeň

     2,98 €

     0,95 €

     -

     2,03 €

      

     STRAVOVANIE
     OBED / deň

     Spolu

     Dotácia PSK

     Príspevok školy

     Úhrada zákonného zástupcu

     Gymnázium

     3,32 €

     1,70 €

     -

     1,62 €

      

     DODÁVATEĽ STRAVY

     • Stravovanie pre Vás zabezpečuje SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň 
      prevádzka: SMŠ ELBA - Súkromná školská jedáleň, Smetanova 2, 080 05 Prešov


     KONTAKTY

     • Vedúca Súkromnej školskej jedálne ELBA (dodávateľ stravy): Jana Myšíková / tel.: 0948 043 652
     • Zodpovedná za Súkromnú výdajnu školskú jedáleň SSŠ EES: Mgr. Simona Poníková / tel.: 0948 134 538
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje