• Voľné pracovné pozície

    "Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov."

   • Voľné pracovné pozície nájdete TU (klik)

     

    SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
    Pozorne si prečítajte nasledovné informácie. Kliknutím na “Odoslať” potvrdíte, že ste si prečítali tento Súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlasíte so zberom, použitím a uchovaním osobných údajov, ktoré ste poskytli za účelom súvisiacim s Vašim záujmom o zamestnanie v našej inštitúcii. Informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom on-line formulára budú použité výlučne inštitúciou Súkromná základná škola, Solivarská 28, Prešov a iba pre potreby výberového procesu. Vaše osobné údaje budú uchovávané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby, budú vaše osobné údaje zlikvidované v zmysle horeuvedeného zákona. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže byť na základe Vášho odvolania prostredníctvom skola@sgpo.sk zmazaný pred uplynutím doby 12 mesiacov. Naša inštitúcia sa snaží zaistiť bezpečnosť osobných údajov, ktoré ste poskytli. Aby sme zamedzili neautorizovaným prístupom, aplikovali sme vhodné fyzické, elektronické postupy na zaistenie bezpečnosti Vašich osobných údajov. Napriek tomu, že nemôžeme garantovať, aby neautorizované osoby nemohli prekonať bezpečnostné opatrenia a zneužiť Vaše osobné údaje, zaväzujeme sa podniknúť všetky kroky, aby sme zabránili úniku osobných údajov. Obsahu textu som porozumel/a a dávam  súhlas  so  spracovaním osobných  údajov,  ktoré  som  poskytol/ a za  účelom súvisiacim  s  mojim záujmom o zamestnanie v inštitúcii Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, Prešov. Potvrdzujem, že informácie, ktoré zadám do tejto aplikácie, sú pravdivé a presné.

     
   • Kontaktujte nás

    komunikujem so serverom, počkajte, prosím
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje