• Často kladené otázky "FAQ"

    • Súkromné gymnázium v Prešove je prvou školou v Prešovskom kraji, ktorá už pred viac ako 22. rokmi začala poskytovať bilingválne anglicko-slovenské gymnaziálne vzdelávanie.
      

     Ako sa prihlásiť na štúdium na Súkromné gymnázium v Prešove? Je možné sa na bilingválne štúdium prihlásiť z 8. ročníka ZŠ?

     Prihlášku na našu školu môžu podať ôsmaci alebo deviataci do konca februára. Ak si teraz ôsmak - nemáš čo stratiť. Prijímacie konanie pozostáva výhradne z talentovej skúšky z anglického jazyka (vzor testu nájdeš na našej web stránke TU). Na talentovú skúšku ťa pozveme listom po doručení a spracovaní Tvojej prihlášky.

     Prihlášku Ti pomôže vypísať výchovný poradca na Tvojej základnej škole. Nenechaj sa ním odradiť slovami, že sa to nedá - to oni na tvojej škole len nechcú prísť o skvelých žiakov ako si Ty - aby im v deviatom ročníku nezostalo len pár Tvojich spolužiakov.

      

     Je možné na vašu školu prestúpiť z osemročného gymnázia?

     Áno. Žiak osemročného gymnázia (hoci je žiakom 1. - 4. ročníka 8-roč. gym) je už žiakom strednej školy, preto sa nemôže zúčastniť na prijímacej skúške. Takýto žiak môže ale prestúpiť z jednej strednej školy na inú strednú školu.

     Prestup do inej strednej školy povoľuje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási. Prestup povoľuje na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu, ak ide o plnoletého žiaka, na základe jeho žiadosti - stačí teda napísať žiadosť, že k nám chceš prestúpiť a my Ti odpovieme.

      

     Koľko rokov sa študuje na Súkromnom bilingválnom gymnáziu?

     Čo je to systém 3+2?

     Bilingválne stredoškolské štúdium je všade na Slovensku 5-ročné, preto aj na našej škole trvá štúdium 5 rokov. Náš školský vzdelávací program je postavený na systéme 3+2 - čo znamená, že obsah gymnaziálneho učiva je zhustený do prvých 3 rokov, pričom zvyšné 2 roky si študent sám volí skladbu predmetov - seminárov podľa záujmu či potreby dôslednej prípravy na vysokú školu, ktorú si zvolil. Povinnými predmetmi sú len slovenský jazyk, anglický jazyk, telesná a športová výchova.

      

     Koľko tried bežne otvárate pre prvý ročník bilingválneho gymnázia?

     Už niekoľko rokov otvárame 2 triedy prvého ročníka. Pre zabezpečenie kvality výchovno-vzdelávacieho systému a dôsledné uplatňovanie individuálneho prístupu k žiakom - je počet žiakov v triede do 20.

      

     Aké predmety sa vyučujú v anglickom jazyku?

     V angličtine (na rozdiel od iných gymnázií v Prešove, kde majú bilingválne sekcie) vyučujeme všetky odborné predmety: matematiku, fyziku, chémiu, biológiu, dejepis, občiansku náuku, geografiu.

      

     Je štúdium v anglickom jazyku náročné? Je takéto štúdium vhodné aj pre menej zdatného angličtinára?

     Štúdia v angličtine sa nemusíš obávať aj keď sa na to teraz možno necítiš (pozri si spovede - videá našich žiakov či bývalých absolventov na našom youtubovom kanály - oni to vedia posúdiť najlepšie). Ak máš záujem o jazyk a aspoň trochu chuti sa ho naučiť - potom sa nemusíš obávať.

     Naše súkromné gymnázium a jej vysokokvalifikovaní pedagógovia majú dlhoročné skúsenosti s vyučovaním v angličtine a dokážu, aby si anglický jazyk zvládol bez veľkého drilu. Časová dotácia anglického jazyka a vyučovania odborných predmetov v anglickom jazyku je natoľko bohatá, že sa ti časom bude v angličtine aj snívať - prirodzene.

      

     Koľko “native speaker” lektorov máte na škole a aké predmety vyučujú?

     Na našej škole v súčasnosti pôsobia dvaja “native speaker” lektori, ktorí vyučujú najmä konverzáciu v anglickom jazyku.

      

     Aká je týždňová časová dotácia hodín anglického jazyka?

     Týždňová časová dotácia vyučovacích hodín anglického jazyka je najbohatšia v prvom ročníku - 8 hodín: gramatika, čítanie, písanie a konverzácia.

      

     Z akej ponuky jazykov si je možné na vašej škole vyberať ako druhý cudzí jazyk?

     Ako druhý cudzí jazyk si na škole môžeš zvoliť: španielčinu, nemčinu ruštinu či francúzštinu.

      

     Ako je zabezpečené ubytovanie pre žiakov?

     Škola v súčasnosti neposkytuje ubytovanie. Naši žiaci si to riešia individuálne a majú výborné skúsenosti s internátmi na ulici Volgogradskej a Sabinovskej.

     Škola sa zaoberá myšlienkou vytvorenia internátu pre zabezpečenie ubytovacích kapacít pre našich žiakov v dohľadnej dobe.

      

     Koľko jedál je na výber v školskej jedálni?

     Naši žiaci si obed vyberajú z ponuky dvoch jedál.

      

     Máte ISIC kartu? Na čo sa využíva?

     ISIC kartu majú všetci žiaci školy. Využíva sa na zaznamenanie dochádzky žiakov, stravovanie, mestskú aj prímestskú hromadnú dopravu a špeciálne na rôzne študentské zľavy v obchodoch na Slovensku aj v zahraničí.

      

     Je možné na škole vykonať aj štátnicu z angličtiny?

     Výstupom vzdelávania na našej škole je okrem maturity (maturita z ANJ je na úrovni C1) aj možnosť štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka na úrovni B2 alebo C1 - podľa výberu žiaka. Disponovať už po absolvovaní strednej školy takýmito jazykovými kompetenciami je na trhu práce, či pre ďalšie štúdium kdekoľvek v zahraničí nesmierne veľkou konkurenčnou výhodou.

      

     Aké podujatia/krúžky/exkurzie organizuje vaša škola?

     Škola je už niekoľko rokov zapojená do projektu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (viac o DofE sa môžeš dozvedieť TU) a patrí na prvenstvo v Prešovskom kraji v percente zapojenosti žiakov.

     Naši žiaci sa nadšene hlásia najmä na zahraničné exkurzie, ktoré v posledných rokoch smerovali do Francúzska, Belgicka a Holandska, avšak naši žiaci boli už aj v Grécku, Ruskej federácii, vo Veľkej Británii a v mnohých ďalších európskych štátoch. Samozrejmosťou sú exkurzie po Slovensku a do blízkeho zahraničia, ako aj lyžiarsky výcvik.

     Na škole pravidelne organizujeme imatrikuláciu prvákov, kde oficiálnu časť strieda neoficiálna, a tú majú plne v réžii aktuálni tretiaci. Tradičný valentínsky ples zasa usporadúvajú štvrtáci, pre piatakov je samozrejmosťou stužková. Žiaci si užívajú aj množstvo tematických akcií a radi sa zapájajú aj do charitatívnych akcií. Viac nájdeš na našom webe.

      

     Aká je výška školného?

     Výška školného je už niekoľko rokov stabilne 80€ mesačne. Investícia do vzdelania na našej škole sa Vám rozhodne oplatí.

      

     Kam je potrebné ozvať sa v prípade ďalších nezodpovedaných otázok?

     Školu je možné kontaktovať na tel. č.: 051/771 32 63, prípadne na +421 948 134 538. Ďalšie spôsoby kontaktovania nájdete TU.

      

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje