• Základné informácie

    • PROGRAM DofE NA SÚKROMNOM GYMNÁZIU V PREŠOVE NA SOLIVARSKEJ ul. č. 28

      

     Každý má potenciál uspieť a získať Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.

     V novom školskom roku majú študenti Súkromného gymnázia, Solivarská 28, Prešov prvý krát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.


     The Duke of Edinburgh's International Award, skrátene DofE z Duke of Edinburgh

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

     Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú: rozvoj talentu, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružná expedícia. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele, ktoré sú zároveň výzvou pre ich osobný rozvoj. 

     Hlavná podmienka zapojenia sa do programu je vek 14 až 24 rokov. Hlavné podmienky absolvovania sú: 

     1. zapojiť sa aspoň hodinu týždenne do zvolených aktivít v 3 oblastiach programu, 
     2. absolvovať dobrodružnú expedíciu,
     3. splniť si individuálne ciele pre každú oblasť programu. 


     V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba a dosiahnuť svoje vlastné ciele. 

     Program je možne realizovať na troch úrovniach (bronzová, strieborná a zlatá). Jednotlivé úrovne sa líšia v dĺžke a náročnosti. Na najnižšej úrovní musí program mladí človek realizovať aspoň 6 mesiacov a na najvyššej aspoň 18 mesiacov. Za dosiahnutie každej z úrovní je mladý človek ocenený a motivovaný k ďalšiemu rozvoju.

     V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú aktivity v troch oblastiach: šport, talent a dobrovoľníctvo tak, aby si splnili svoje ciele. „Program je jedinečný v tom, že mladí ľudia si v jednotlivých oblastiach sami volia aktivity, ktoré ich bavia alebo zaujímajú. Ide o prekonávanie vlastných limitov. Preto je výber na nich," (Miloš Ondrášik, manažér programu). (Napr. Jožo v rámci rozvoja talentu absolvoval kurz umelej inteligencie a programoval svoj vlastný šach. Simona získala žltý pas v bojovom umení KOBUDO a Matej sa venoval umeleckej maľbe a namaľoval štyri vlastné diela. )

     Svojou vytrvalosťou a ochotu pracovať na sebe sa môžu mladí ľudia pochváliť pri uchádzaní sa o prácu alebo v prihláške na vysokú školu. Absolventov programu dokonca uprednostňujú aj také prestížne univerzity, akými sú Harvard, Oxford, či Cambridge.  

     Zapojiť sa do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu sa môžete už aj na našej škole. Stačí kontaktovať koordinátora programu DofE na škole.

     V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte:
     Mgr. Veronika Vargová - veronika.sgpo@gmail.com

      

     Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk

     Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje