• História školy

    "Prítomnosť je prítomná iba vďaka svojej minulosti."
    • Súkromné gymnázium bolo do siete škôl a školských zariadení v SR zaradené dňa 23. februára 1998 rozhodnutím MŠ SR, svoju činnosť začalo 1. septembrom 1998.

     Škola sa úspešne etablovala na trhu vzdelávania, svojimi výsledkami patrí medzi najlepšie slovenské gymnáziá. Učitelia so žiakmi realizovali národné a medzinárodné projekty, za ktoré získali viaceré významné európske aj národné ocenenia.


     CELKOVÉ HODNOTENIE GYMNÁZIÍ AGENTÚRY INEKO

     • 2020 - Prešovský kraj -  . miesto, v meste Prešov  . miesto
     • 2019 - Prešovský kraj -  . miesto, v meste Prešov  . miesto
     • 2018 - Prešovský kraj -  . miesto, v meste Prešov  . miesto
     • 2017 - Prešovský kraj - 7. miesto, v meste Prešov 3. miesto
     • 2016 - Prešovský kraj - 5. miesto, v meste Prešov 2. miesto
     • 2015 - Prešovský kraj - 4. miesto, v meste Prešov 2. miesto
     • 2014 - Prešovský kraj - 3. miesto, v meste Prešov 2. miesto
     • 2013 - Prešovský kraj - 3. miesto, v meste Prešov 2. miesto
     • 2012 - Prešovský kraj - 2. miesto, v meste Prešov 1. miesto
     • 2011 - Prešovský kraj - 3. miesto, v meste Prešov 2. miesto


     HODNOTENIE MATURITY GYMNÁZIÍ AGENTÚRY INEKO

     • 2020 - Prešovský kraj -  . miesto, v meste Prešov  . miesto
     • 2019 - Prešovský kraj -  . miesto, v meste Prešov  . miesto
     • 2018 - Prešovský kraj -   . miesto, v meste Prešov  . miesto
     • 2017 - Prešovský kraj - 5. miesto, v meste Prešov 3. miesto
     • 2016 - Prešovský kraj - 5. miesto, v meste Prešov 3. miesto
     • 2015 - Prešovský kraj - 4. miesto, v meste Prešov 1. miesto
     • 2014 - Prešovský kraj - 1. miesto, v meste Prešov 1. miesto
     • 2013 - Prešovský kraj - 1. miesto, v meste Prešov 1. miesto
     • 2012 - Prešovský kraj - 1. miesto, v meste Prešov 1. miesto
     • 2011 - Prešovský kraj - 2. miesto, v meste Prešov 1. miesto


     NAJVÝZNAMNEJŠIE MEDZNÍKY V HISTÓRII ŠKOLY

     • október 2018 – oslava 20. výročia založenia školy
     • máj 2012 – 1. miesto v SR v externom testovaní škôl v anglickom jazyku
     • apríl 2012 – personálny audit pedagogických zamestnancov
     • január 2012 – zmena riaditeľa EEA, n.o.
     • 2011 – príprava koncepcie rozvoja školy a personálneho obsadenia školy
     • rok 2010 – personálne zmeny vo vedení školy
     • december 2009 – zmena zriaďovateľa školy
     • apríl 2009 – personálny audit pedagogických zamestnancov
     • február 2009 – 1. reprezentačný ples školy
     • september 2008 – personálne zmeny vo vedení školy
     • september 2007 – experimentálne overovanie Pilotného projektu nového modelu bilingválneho vzdelávania v SR v spolupráci s ŠPÚ a MŠ SR
     • september 2007 – zavedenie  interaktívnej výučby
     • rok 2007 – úspešní v programe UWC
     • september 2006 – projekt ESF – inovácia metód, foriem bilingválneho vzdelávania
     • rok 2006 – 1. miesto v Európe, e-Twinning
     • rok 2005 – úspešní v programe UWC
     • rok 2005 – európska cena za 1. miesto - EUROTEENS – Mataró, Španielsko
     • rok 2004 – úspechy žiakov v národných súťažiach, reprezentácia SR
     • rok 2004 – európska cena za 1. miesto – EUROKIDS, Viedeň, Rakúsko
     • jún 2003 – historicky prvé maturity, 95 % úspešnosť na VŠ
     • júl 2001 – presťahovanie školy do nových priestorov –  ul. Solivarská 28, Prešov
     • september 1998  – zahájenie činnosti školy


     REALIZOVANÉ  PROJEKTY

     • Projekt NE(ZABUDNUTÍ), 2012 – realizovaný pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
     • Projekt Európska značka pre jazyky, 2012
     • Projekt InGenious, ECB
     • Projekt „ Inovatívny  modulový  školský vzdelávací program zameraný na posilnenie flexibility a adaptability  absolventov na trhu práce s dôrazom na posilnenie digitálnej gramotnosti a schopnosti naučiť sa učiť.“,   2006 – 2009
     • Projekt NE(ANONYMNÍ), 2011 – realizovaný pod záštitou a s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky
     • Projekt To – Gather, 2010
     • Projekt ENPI, 2010
     • Nie drogám, 2008 – 2010
     • ENVIROPROJEKT,  2009
     • Projekt ACE NET, 2008 – 2009
     • Projekt Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (NATURA 2000)
     • Projekt mesta Aachen a Technickej univerzity v Aachene – European  Science Parliament
     • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, 2008 – 2013
     • Projekt Digitálni štúrovci na školách, spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
     • Etwinning – Project Internetzeitung, 2006
     • Počítače pre školy (2004)
     • Projekt vzdelávania dospelých (Bardejov, Košice, Rožňava, Trebišov, Levoča, Prešov), 1999
     • Projekt bilingválnej slovensko – anglickej sekcie (BSAS), 1999 – 2001
     • Projekt zavedenia povinného predmetu výtvarná výchova, 1998 – 2000


     NEREALIZOVANÉ PROJEKTY

     • INTERAKTÍVNA ŠKOLA / INTERACTIVE SCHOOL, 2012
     • Projekt ENPI, Hungary–Slovakia–Romania–Ukraine, ENPI, CBC Programme, 2007-2013
     • Projekt Interaktívna škola, (2009-2010)
     • Projekt – Sme rozdielni, ale sme si rovní


     ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY

     • 01.12.2009 – súčasnosť
      Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o. 
      Solivarská 28, 080 05 Prešov
     • 01.09.2006 – 31.11.2009
      PhDr. Adriána Šindleryová
      fyzická osoba


     RIADITEĽ ŠKOLY

     • 01.12.2022 - súčasnosť
      Mgr. Jana Suráňová - dočasne poverená vedením a riadením školy 
     • 13.09.2022 - 30.11.2022
      PaedDr. Slavka Tejbusová - dočasne poverená vedením a riadením školy
     • 01.02.2018 - 12.09.2022
      PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
     •  01.11.2017 - 31.01.2018
      PaedDr. Slavka Tejbusová - dočasne poverená vedením a riadením školy
     • 08.10.2014 - 31.10.2017
      PaedDr. Janka Smolejová
     • 01.09.2014 - 07.10.2014
      PaedDr. Slavka Tejbusová - dočasne poverená vedením a riadením školy
     • 01.09.2010 – 31.08.2014
      PaedDr. Milan Černaj
     • 01.09.2008 – 31.08.2010
      Mgr. Ľudmila Špaková
     • 01.09.1998 – 31.08.2008
      Mgr. Jaroslav Valaštiak

      

      
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje