• 2% dane

  • POMÔŽTE NÁM SKVALITNIŤ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES NA ŠKOLE DAROVANÍM 2% Z DANE


   https://szs-presov.edupage.org/photos/skin/slide/ifxa475e6d731a4dcd9_2percent.png

    

   Milí rodičia a priatelia školy,

   aj tento rok môžete rozhodnúť o darovaní 2 % zaplatenej dane zo svojich príjmov. Podpora vzdelávania, výchovy a rozvoj telesnej kultúry našich detí a žiakov sa realizuje aj prostredníctvom našej ZRIAĎOVATEĽSKEJ ORGANIZÁCIE Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n. o., ktorá sa snaží touto cestou prispieť ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov.

   Obraciame sa na Vás, našich priateľov a priaznivcov škôl a školských zariadení s požiadavkou o poukázanie Vášho finančného príspevku na účet Európskej vzdelávacej agentúry ELBA, n. o.. Vaše presne identifikované finančné čiastky budú výlučne použité na úhradu školských, športových a voľnočasových aktivít našich žiakov.

   Darovaním 2 % zaplatenej dane z príjmov rozhodnete o hodnotnejšom a kvalitnejšom živote žiakov našich škôl a o tom, že podiel z Vašej zaplatenej dane bude využitý adresne, transparentne, efektívne a zmysluplne. Obraciame sa na Vás ešte raz s prosbou o podporu vytvárania lepších, nadštandardných výchovno-vzdelávacích podmienok.         

    

   Prosíme Vás o odovzdanie 2 % zaplatenej dane z príjmov.

    

   Z týchto finančných prostriedkov sa podporujú:

   • odmeňovanie žiakov za školskú a mimoškolskú  športovú činnosť, 
   • vecné ceny v rôznych záujmových súťažiach a mnohé iné aktivity,
   • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
   • skvalitnenie vybavenia školy modernou technikou,
   • kontinuálna inovácia IT techniky,
   • pobyty v prírode, turistické aktivity, 
   • jednodňové pobyty na rôznych súťažiach, olympiádach.

    

   Ak sa rozhodnete podporiť našu organizáciu, Vaše rozhodnutie bude správne a podporíte naozaj dobré činy, za čo Vám úprimne ďakujeme.

    

   • Názov: Europska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.
   • Adresa: Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 45731047
   • Č. reg. NCRpo: 16522/2022
   • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
   • IBAN číslo účtu: SK 62 0200 0000 0026 8019 2251
    Kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

    

   TLAČIVÁ A POSTUP NÁJDETE TU:

  • Ako postupovať pri podávaní 2% ?

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Solivarská 28, 080 05 Prešov
    Právna forma: Nezisková organizácia
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731047
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Solivarská 28, 080 05 Prešov
    Právna forma: Nezisková organizácia
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731047
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Európska vzdelávacia agentúra ELBA, n.o.
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Solivarská 28, 080 05 Prešov
    Právna forma: Nezisková organizácia
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 45731047
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje