• Poplatky spojené so štúdiom

    "Nerozmýšľaj nad cenou. Rozmýšľaj nad hodnotou."
    • Súkromná základná škola je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu dotácie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR, príspevku zriaďovateľa a iných zdrojov.

     Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania je príspevok zákonného zástupcu študenta/rodiča za obdobie štúdia jeho dieťaťa. Príspevok je využívaný na rozvoj výchovno-vzdelávacích aktivít školy, inováciu a modernizáciu učební, kultiváciu sociálnych priestorov, zviditeľňovanie aktivít školy a výsledkov jej žiakov, podporu vzdelávacích aktivít a stimuláciu vzdelávacieho procesu.

      

     • Zápisné na štúdum: 100 EUR / celé štúdium 
      POZNÁMKA: manipulačný poplatok splatný jednorázovo pre celú dĺžku štúdia na Súkromnom gymnáziu, Solivarská 28, Prešov. 
      Súčasťou je príspevok na poistné.
       
     • Príspevok na rozvoj školy, organizácie zriaďovateľa a vzdelávania (školné): 80 EUR / mesiac

      Viac informácií súvisiacich s financovaním vo vzťahu k zabezpečeniu vzdelávania
      viď Zmluva o zabezpečení vzdelávania - Smernica o poplatkoch spojených s výchovno-vzdelávacím procesom.

      

     SPÔSOB ÚHRADY

     • Účet zriaďovateľa (IBAN): SK94 0200 0000 0033 5746 2359
       
     • Variabilný symbol: RODNÉ ČÍSLO DIEŤAŤA
       
     • Konštantný symbol: 0308
       
     • Špecifický symbol: MMRRRR (príklad: 092018)
       
     • Poznámka, správa pre prijímateľa: MENO PRIEZVISKO DIEŤAŤA a TRIEDA
  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
  • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Stolnotenisový turnaj
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Valentine´s Ball
  • Študentské voľby 2020
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba
  • Odovzdanie finančnej zbierky
  • Vianočné reminiscencie
  • Dnešná vzácna návšteva priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Návšteva Bruselu