• Novinky

    • Stratil/a si ISIC?

    • 2. 7. 2018
    • Počas prázdnin (ale aj neskôr) si možete v prípade straty/poškodenia čipového preukazu ISIC/EURO26 objednať duplikát sami na stránke https://www.transcard.sk/duplikat-preukazu/ Duplikát príde na vašu domácu adresu. Nemusíte čakať s objednaním duplikátu do septembra 👍

    • Zber papiera č. 2

    • 20. 6. 2018
    • Letný zber papiera ♻️ - súťaž "Získaj body pre triedu!"👌📰 ...a máme tu druhé kolo zberu papiera. Ak si chcete ako trieda vylepšiť svoje skóre zo ZBERU 1, nezabudnite na Letný zber, ktorý začína v pondelok. Tak, kto dá viac? :P

   • #SBGPO FOR TOLERANCE
    • Podporte projekt #SBGPO FOR TOLERANCE

    • 6. 6. 2018
    • DRUHÉ KOLO prijímacích skúšok

    • 5. 6. 2018
    • Súkromná spojená škola European English School vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania na Súkromné gymnázium, v študijnom odbore 79 02 J 74 gymnázium  bilingválne štúdium.

     PRE VIAC INFORMÁCIÍ KLIKNITE NA ODKAZ NIŽŠIE:

    • Turnaj učiteľov

    • 1. 6. 2018
    • Kto vyhral 1. miesto na florbalovom turnaji učiteľov škôl v Prešove? No predsa my! BLAHOPRAJEME SI... :)

   • Slávnostné odhaľovanie busty
    • Slávnostné odhaľovanie busty

    • 31. 5. 2018
    • Slávnostné odhaľovanie busty PhDr. Ivana Benka, pri príležitosti jeho nedožitých 71. narodenín, ...nášho kolegu, dlhoročného predsedu Rady školy ELBA, prvého porevolučného „primátora“ mesta Prešov, poslanca mestského zastupiteľstva a aktívneho verejného činiteľa kultúrneho a spoločenského života mesta Prešov.

    • NEZABUDNI si predĺžiť platnosť svojej ISIC karty

    • 30. 5. 2018
    • Nakoľko sa blíži čas prolongácie preukazov ISIC pre školský rok 2018/2019, zdieľame manuál pre odoslanie údajov potrebných k predĺženiu platnosti 👍

    • ...o konferencii "Čo je to dobrá škola - bilingválna"

    • 25. 5. 2018
    • Prešovská TV7 o konferencii "Čo je to dobrá škola - bilingválna" 2018 (7:30)

   • Milujem svoje mesto - Prešov
    • Milujem svoje mesto - Prešov

    • 23. 5. 2018
    • Milujem svoje mesto. Aj žiaci našej Súkromná Spojená Škola European English School pomohli mestu Prešov, svojmu okoliu, aby bolo krajšie, čistejšie, upravenejšie. Všetci študenti nás veľmi milo prekvapili svojim nasadením a chuťou priložiť ruku k dielu. Patrí vám za to veľké ĎAKUJEME. Ukázali ste, že život a vzťahy vo svete nevnímate odberateľsko-dodávateľskou optikou, a že dobročinnosť pre vás nie je neznámy pojem. Urobili ste kusisko práce a sme na vás pyšní. Ďakujeme!

   • OZNÁMENIE - riaditeľské voľno
    • OZNÁMENIE - riaditeľské voľno

    • 16. 5. 2018
    • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z


     p o s k y t u j e


     dva dni riaditeľského voľna z organizačných dôvodov žiakom:

     • organizačnej zložky Súkromné gymnázium na 21. a 22.5.2018
     • organizačnej zložky Súkromná základná škola (5. – 8. ročník ) na 21. a 22.5.2018.

     V týchto  dňoch sa uskutoční ústna forma internej časti maturitnej skúšky. Na jej priebeh bude dohliadať väčší počet učiteľov, preto nebude možné zabezpečiť chod vyučovania podľa rozvrhu hodín.

     Školské stredisko voľnočasových aktivít  pre žiakov 1. – 4. ročníka základnej školy a jedáleň budú v riadnej prevádzke.

      

     V Prešove 16.05.2018                                                                      

      

     PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 
     riaditeľ školy

      

      

      

      

      

   • Mimoriadne ocenenie
    • Mimoriadne ocenenie

    • 15. 5. 2018
    • Predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. dnes na Úrade Kraj Samosprávny Prešovský prijal a mimoriadne ocenil dve študentky našej Súkromná Spojená Škola. Zuzana Banková - absolútna víťazka medzinárodnej speváckej súťaže Česko zpívá a Soňa Haľková - víťazka celoslovenského kola Olympiády v anglickom jazyku (živý dôkaz najbohatších, 20-ročných skúseností s bilingválnym anglickom-slovenským vzdelávaním v Prešovskom kraji), získali zaslúženú pozornosť a uznanie. Naozaj, je to skvelý pocit byť hrdí na hviezdy našej školy, ktoré nás fantasticky reprezentujú. Veľká vďaka patrí všetkým pedagógom, ktorí svojou mierou prispeli k úspechu, rodičom za podporu, no predovšetkým našim žiačkam za vôľu, ambície, húževnatosť a cieľavedomosť... Gratulujeme!

    • Rozlúčka piatakov

    • 11. 5. 2018
    • "A ideme na to"...rozlúčka piatakov pred odchodom na akademický týždeň. Naši piataci sa najbližší týždeň na nás budú usmievať z maturitných tabiel vo výkladoch a my im želáme, aby mali úsmev na tvári aj po skúške dospelosti :)

    • Týždeň modrého gombíka 2018

    • 11. 5. 2018
    • Už po 14. rok UNICEF organizuje verejnú zbierku s názvom Týždeň modrého gombíka, do ktorej sme sa zapojili aj my - naši tretiaci. Po minuloročnom úspechu, kedy sa Unicefu podarilo vyzbierať 57 972,39 eur, chceme opäť pomôcť aj my. Pomoc pre deti z Ukrajiny, ktoré sú priamo ovplyvnené prebiehajúcim konfliktom. Pomoc deťom, ktoré museli napriek okolnostiam dospieť skôr, ako mali. Radi by sme im aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.

   • Atletika stredných škôl
    • Atletika stredných škôl

    • 7. 5. 2018
    • Fotoreport z okresného kola ATLETIKY stredných škôl - Prešov, Sabinov + Bardejov. Bruno Gonos 4. miesto, 3000 m, čas 10:39,78, Matej Horváth 8. miesto, 400 m, čas 1:01,58 + hod oštepom 8. miesto a Filip Malanik 4. miesto, 800 m, čas 2:24,33. Chlapci, blahoželáme! 

   • "Stavanie mája"
    • "Stavanie mája"

    • 30. 4. 2018
    • Posledný aprílový deň sa každoročne viaže s ľudovou tradíciou "stavania mája". Pestrofarebný máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a samozrejme lásky, vyrástol aj pod oknami našej školy :)

   • Štátna jazyková skúška
    • Štátna jazyková skúška

    • 25. 4. 2018
    • Vďaka Jazykovej škole v Žiline sa naši žiaci každoročne zúčastňujú testovania pre získanie štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka už počas štúdia na strednej škole. Testovanie k získaniu všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúšky piatakov SGPO sa koná v priestoroch našej školy práve dnes. Držíme si palce! 

   • Triedny aktív
    • Triedny aktív

    • 20. 4. 2018
    • Riaditeľ Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov

     24. apríla 2018 (utorok)

     • na triedny aktív pre 1. - 4. ročník ZŠ o 15:30,
     • na triedny aktív pre 5. - 8. ročníka ZŠ o 16:00,
     • na triedny aktív na gymnáziu o 16:30.

     Tešíme sa na Vašu účasť.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Atletika stredných škôl
  • "Stavanie mája"
  • Konferencia "Čo je dobrá škola - bilingválna?"
  • London TRIP
  • ABSOLVENTI
  • Umenie a kultúra
  • Lyžiarsky zájazd