• Novinky

   • Deň orvorených dverí
    • Deň orvorených dverí

    • 12. 12. 2018
    • Tak ako po minulé roky, aj tento rok sme opäť otvorili svoje priestory a odborné učebne pre všetkých záujemcov o štúdium na Súkromnom bilingválnom gymnáziu. Naši študenti si z každého vyučovacieho predmetu pripravili prezentácie, aby čo najlepšie priblížili adeptom na štúdium na SGPO, ako to u nás "chodí". Dúfame, že sa všetkým na SGPO páčilo a čo najviac návštevníkov stretneme minimálne na prijímacích talentovkách a neskôr aj v laviciach. Veríme tiež, že pre všetkých bola návšteva našej školy zaujímavým zážitkom a už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník. Ďakujeme!

    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

    • 12. 12. 2018
    • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa uskutočnilo dňa 4.12.2018.
     Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

     Kategória A

     1. miesto         M. Kratmüllerová     
     2. miesto         K. Bartoššíková        
     3. miesto         R. Senajová               

     Kategória B

     1. miesto         R. Biž                        
     2. miesto         N. Ferko                    
     3. miesto         S. Kožuch                  

     Srdečne blahoželáme!

   • Deň otvorených dverí 12.12.2018
    • Deň otvorených dverí 12.12.2018

    • 10. 12. 2018
    • Súkromné gymnázium v Prešove je prvou školou v Prešovskom kraji, ktorá už pred 20. rokmi začala poskytovať bilingválne vzdelávanie v anglickom jazyku. Naša škola a jej pedagógovia majú teda dlhoročné skúsenosti s vyučovaním v angličtine. Naša škola ponúka možnosť absolvovania štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka už v maturitnom ročníku. Disponovať už po strednej škole takýmito jazykovými kompetenciami je na trhu práce, či pre ďalšie štúdium kdekoľvek v zahraničí nesmierne veľkou výhodou. Budeme radi, ak 12.12.2018 od 09:00 hod. našu školu navštívite a získate tak viac informácií, ktoré vás v súvislosti so štúdiom zaujímajú, budete v kontakte s vyučujúcimi, so študentmi a oboznámite sa s priestormi školy.

     Tešíme sa na vás! 👏👏👏

    • Školské majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ Prešovského kraja v zrýchlenom šachu

    • 6. 12. 2018
    • V utorok 4. 2. 2018 sa v priestoroch CVČ Vranov nad Topľou uskutočnili Školské majstrovstvá žiakov a žiačok ZŠ Prešovského kraja v zrýchlenom šachu vďaka spolupráci CVČ Vranov n. T., MŠK Vranov n. T. a Šachy Reinter Humenné. Podujatia sa zúčastnilo 32 chlapcov a 32 dievčat z takmer všetkých okresov Prešovského kraja. Turnaj sa hral na 7 kôl s tempom 2 x 15 minút na partiu + 3 sekundy za ťah.

     Odniesť si pohár za víťazstvo v kategórii chlapcov nebolo vôbec jednoduché, keď až prví štyria súťažiaci získali zhodný počet 5,5 b. a o konečnom poradí rozhodovalo pomocné hodnotenie. Prvé miesto obsadil Florián Steiniger zo Súkromnej spojenej školy European English School v Prešove pred druhým Šimonom Rybkom z Gymnázia, Kukučínova, Poprad a tretím Michalom Valkom z Cirkevnej ZŠ s MŠ v Belej nad Cirochou.

     Všetci šiesti ocenení si zároveň za vybojované umiestnenie odniesli medaile a právo postupu na Majstrovstvá Slovenska ZŠ v zrýchlenom šachu, ktoré sa uskutočnia v Topoľčanoch 18. 12. 2018.

   • Mikuláš na "SGPO"
   • Mikulášska tržnica
    • Mikulášska tržnica

    • 29. 11. 2018
    • Srdečne vás pozývame...

   • Maratón aerobic 2018
    • Maratón aerobic 2018

    • 29. 11. 2018
    • 28. november sa v Súkromnej spojenej škole European English School niesol v športovom duchu. Premiérovo sa v školskej športovej hale pod taktovkou našej pani učiteľky Mgr. Miroslavy Fornadľovej, konal Maratón aerobik 2018 – obvodné kolo, ktorého organizátorom bola naša škola, Krajské športové centrum, Prešov a Fakulta športu Prešovskej univerzity.  Zdravý životný štýl prišlo podporiť množstvo žiačok zo stredných škôl v Prešove. Milo prekvapili svojou aktívnou účasťou chlapci, ktorí statočne cvičili, no dievčatá ich svojou vytrvalosťou, držaním tela, technikou cvičenia, schopnosťou zachytenia predvedeného pohybu a výrazom doslova športovo zvalcovali. Postup na Majstrovská SR, ktoré sa uskutočnia v novom roku, čakal len na 5 dievčat. Tento rok sme sa na MSR neprebojovali, ale ambície sú vysoké a už teraz sa tešíme na nový ročník. Postupujúcim dievčatám blahoželáme a želáme veľa šťastia na majstrovstvách. 

   • 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách
    • 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

    • 26. 11. 2018
    • Dnešná prednáška - 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách

   • Dostaňme svoju školu na nový level. Slovenská firma rozdáva učebne v hodnote 21 000 €.
    • Dostaňme svoju školu na nový level. Slovenská firma rozdáva učebne v hodnote 21 000 €.

    • 23. 11. 2018
    • Svet technológií sa neustála posúva dopredu a ak chceme byť na tento svet pripravení, bez vyskúšania si týchto technologických noviniek to bohužiaľ nie je možné. Týka sa to aj vzdelávania. Moderných a kvalitne vybavených učební nikdy nie je dosť, a preto je na čase, posunúť vzdelávanie na nový level.

     Spoločnosť MB TECH BB s.r.o. sa pod hlavičkou Školská technika rozhodla pomôcť k na ceste lepšiemu vzdelaniu a darovať interaktívnu učebňu v hodnote až 21 000 € až 3 školám na Slovensku, prostredníctvom súťaže Na Nový Level

     Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek základná alebo stredná škola na území Slovenskej republiky pred alebo počas jej celého trvania. Hlasovanie sa spúšťa 26.09.2018 a bude trvať do 31.12.2018.

     Tri školy s najvyšším počtom hlasov (1 v každej časti Slovenska) budú vybavené najmodernejšou počítačovou učebňou, revolučným interaktívnym riešením, tlačiarňami, vizualizérom a všetkým čo k tomu patrí v hodnote až 7 000 €. Pre všetkých hlasujúcich je pripravených vyše 100 vecných cien vrátane herného PC, elektrokolobežky či notebookov a tlačiarní.

     Viac informácií o súťaži nájdete na www.nanovylevel.skalebo na Facebooku.

    • "Nie drogám"

    • 19. 11. 2018
    • ABC – Centrum voľného času v Prešove aj tohto roku organizovalo zábavno-súťažné podujatie pre stredné školy, ktoré sa konalo 16. novembra 2018. Naši gymnazisti statočne a hrdo reprezentovali našu školu a na obvodnom kole obsadili krásne štvrté miesto. Blahoželáme 

   • Konzultačné hodiny
    • Konzultačné hodiny

    • 19. 11. 2018
    • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove
     pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov 20. novembra 2019 (utorok)

     * na konzultačné hodiny pre 1. - 4. ročník ZŠ od 15:00 do 17:00 hod.,
     * na konzultačné hodiny pre 5. - 8. ročník ZŠ od 15:30 hod.,
     * na konzultačné hodiny pre gymnázium od 15:30 hod..

     Tešíme sa na Vašu účasť.

   • Pamätný list pri príležitosti 20. výročia vzniku školy
    • Pamätný list pri príležitosti 20. výročia vzniku školy

    • 15. 11. 2018
    • Slávnostná akadémia pri príležitosti 20. výročia vzniku Súkromného gymnázia, Solivarská 28, Prešov.

   • Deklarácia slovenského národa
    • Deklarácia slovenského národa

    • 29. 10. 2018
    • V roku 2018 si pripomíname sté výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Sv. Martine, ktorou sa predstavitelia slovenského národa prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a k vzniku samostatného česko-slovenského štátu. Československá republika vznikla dva dni pred tým, 28. októbra 1918, takzvanou Martinskou deklaráciou sa k štátu prihlásili aj slovenské politické elity. Práve pod vplyvom týchto historických udalostí sa vláda Slovenskej republiky rozhodla tohtoročný 30. október vyhlásiť za jednorazový štátny sviatok, aby sme si my všetci uvedomili a ocenili snahu ľudí, ktorí v minulosti bojovali za samostatnosť, aby ich budúce generácie mohli žiť v štáte, ktorý si váži svoju minulosť, kultúru, tradície a jeho deti môžu chodiť do školy a vzdelávať sa v rodnom jazyku, ...že môžeme žiť v slobodnej a demokratickej krajine.

     Snímka: Československá republika vznikla 28. októbra 1918 rozpadom Rakúsko-uhorskej monarchie. Na archívnej snímke vyhlásenie samostatnosti Československa 28. októbra 1918 na Václavskom námestí v Prahe.

   • Exkurzia po Európe
    • Exkurzia po Európe

    • 29. 10. 2018
    • Vďaka Asociácii pre mládež, vedu a techniku, ktorá už 28 rokov vytvára vhodné podmienky pre študentov spoznať interaktívne, vedecko-technické zariadenia spolu s kultúrou daného štátu v Európe, sme sa v rámci projektu „Cesty za vedou“ vybrali na poznávaciu cestu do krajín veterných mlynov, tulipánov a čokolády. Behom piatich dní sme navštívili Mníchov, Luxembourg, Brusel, Bruggy, Rotterdam, Den Haag a Amsterdam.

   • Aktualizácia preukazu ISIC/EURO26
    • Aktualizácia preukazu ISIC/EURO26

    • 19. 10. 2018
    • Vážení rodičia.

     Pre komplexné využitie Preukazu ISIC/EURO26 je potrebné, aby Vaše dieťa malo preukaz platný na aktuálny školský rok.

     Platnosť preukazu sa označuje nalepením aktualizačnej známky ISIC 09/2019.

     Skontrolujte, prosím, platnosť na preukaze Vášho dieťaťa. Ak je 09/2019, je to v poriadku.

     Ak je na preukaze staršia platnosť, objednajte aktualizačnú známku na škole alebo cez www.objednaj-preukaz.sk.

     Viac informácii nájdete na www.studentskypreukaz.sk.

      

   • PODAJ ĎALEJ PONOŽKY "ponožkový október"
    • PODAJ ĎALEJ PONOŽKY "ponožkový október"

    • 15. 10. 2018
    • #podajdalejponozky

     Na Slovensku žije približne 20000 ľudí bez domova... Ľudí, ktorí stratili strechu nad hlavou, niekedy aj nie vlastnou vinou :(Nemáme právo súdiť, ale chceme pomôcť. Pre týchto ľudí prichádza najhoršie obdobie roka - ZIMA.Najdôležitejším kusom oblečenia sú v zime práve PONOŽKY !!!Bez nich sa naozaj človek nezaobíde a niekedy doslova môžu zachrániť od omrzlín a podchladenia. Týmto Vás vyzývame POMÔŽTE nám spoločne zbierať NOVÉ PONOŽKY.

     1. Celý mesiac október zbierame vo vestibule školy ponožky akejkoľvek veľkosti, farby a štýlu - NOVÉ.

     2. Kampaň ukončíme 30.októbra, zozbierame ponožky a spoločne odovzdáme o.z. Podaj ďalej

     3. Prosíme Vás iba o NOVÉ PONOŽKY.

   • Získaj medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu
    • Získaj medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

    • 15. 10. 2018
    • Zaži dobrodružstvo a získaj ocenenie, ktoré ti otvorí dvere do sveta. Prihlás sa do rozvojového programu DofE, ktorý ti pomôže dotiahnuť ciele do úspešného konca. Viac info o tomto výnimočnom programe pre mladých a možnosti prihlásenie sa dozvieš na informačnom stretnutí, ktoré sa uskutoční 17.10.2018 (streda) cez siedmu hodinu v učebni MU1.

      

     Pokiaľ sa chceš zúčastniť tohto stretnutia, zapíš sa na zoznam, ktorý nájdeš na nástenke na druhom poschodí (vedľa nástenky žiackej rady).

      

     Všetci záujemcovia o účasť na informačnom stretnutí si musia vybaviť uvoľnenie z hodiny sami.

   • Lisovanie hrozna
    • Lisovanie hrozna

    • 27. 9. 2018
    • Hroznová šťava má neuveriteľné liečivé účinky a vedeli to už aj naši predkovia. Vďaka pánovi zriaďovateľovi a tohtoročnej bohatej úrode červeného hrozna 🍇 sme si mali dnes možnosť pochutnať na hroznovej šťave aj my.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Deň orvorených dverí
  • Mikuláš na "SGPO"
  • Maratón aerobic 2018
  • Prednáška - násilie páchané na ženách
  • 20. výročie školy
  • Exkurzia po Európe
  • Imatrikulácia prvákov
  • Lisovanie hrozna
  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ