• Novinky

    • Predĺž si zľavu na DOPRAVU 2020/2021
     • Predĺž si zľavu na DOPRAVU 2020/2021

     • Blíži sa obdobie predlžovania platnosti zliav na tvojej ISIC karte cez SMS, a preto si pozorne prečítaj tieto informácie ohľadne predĺženia ZĽAVY NA DOPRAVU...

      Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021

      Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

      • Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
      • Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
      • Po prijatí potvrdzujúcej SMS prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na dopravu na čipe preukazu.

      Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 07:00-15:00), e-mail: preukazstudenta@transdata.sk.

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      Zakúpte si známku ISIC

      priamo v škole - cena 10 €,  v pracovný deň od 5.6.2020 v čase od 8:00 do 15:00 hod. alebo na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10 € + poštovné (známka Vám bude doručená domov).

      Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

      Zároveň, kto si do 3.7.2020 zakúpi známku môže sa zapojiť do súťaže viď https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

       

    • OZNAM - Koniec školského roka
     • OZNAM - Koniec školského roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 (v utorok) v jednotlivých triedach.

      ČASOVÝ HARMONOGRAM:

      • 08:30 Rozlúčka s ôsmakmi Súkromnej základnej školy
      • 08:30 Prvý stupeň - Slávnostná triednická hodina, odovzdávanie vysvedčení
      • 09:00 Druhý stupeň a gymnázium - Slávnostné triednické hodiny, odovzdávanie  vysvedčení
      • Činnosť Súkromného školského klubu detí je dňa 30.6.2020 zabezpečená do 13:00 hod.
      • Školské stravovanie je od 10:30 hod.

      PhDr. Martin Ďurišin, PhD.
      riaditeľ školy

       

       

       

    • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
     • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

     • 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, nám pripomína cieľ, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.

      UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog...

    • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
     • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE

     • Pretože ochrana zdravia našich Dofákov je stále prioritou, nastalo pri organizácii expedícií pár zmien. Uvedomujeme si, že v súčasnej dobe panuje zvýšená opatrnosť ohľadom hromadných podujatí. Aj preto sme všetky opatrenia a zmeny v organizácii expedícií konzultovali priamo s Organizáciou DofE a Úradom verejného zdravotníctva, ktorý potvrdil, že expedície sa môžu bezpečne so spomínanými opatreniami organizovať. Dobrodružné expedície tvoria jednu zo základných oblastí rozvojového programu DofE. Bez ich absolvovania nie je možné program DofE úspešne ukončiť. Pobyt na čerstvom vzduchu po mesiacoch karantény padne našim Dofákom určite vhod. DofE Expedície sú nezabudnuteľným zážitkom pre tisícky mladých ľudí...  

    • II. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA "SGPO"
     • II. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA "SGPO"

     • Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka 5 – ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2020/2021

      V zmysle § 161k a § 65, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, a podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (Príloha „Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“), po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určujeme podmienky prijatia na štúdium na Súkromnom gymnáziu, organizačnej zložke Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov (ďalej len SG), nasledovne:

      Uchádzač o štúdium nekoná prijímaciu skúšku, ak z kritérií uvedených nižšie (1 až 3.1) získa počet bodov: 160. Ak uchádzač o štúdium nezíska z kritérií (1 až 3.1) požadovaný počet bodov (160) absolvuje online test (utorok 23.06.2020 o 14.00 hod.) z anglického jazyka v zmysle bodu 3.5. - (ďalšie informácie dostane uchádzač e-mailom.)

      Počet žiakov, ktorých je možné prijať na štúdium na SG

      Škola získala (od VÚC) možnosť prijať do prvého rčoníka SG v školskom roku 2020/2021 26 žiakov. Škola si však, na základe rozhodnutia zriaďovateľa, vyhradzuje právo prijať 36 žiakov. Prijatí budú uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám, získajú čo najvyšší počet bodov a vo výsledkovej listine obsadia miesta 1 až 36. Výsledková listina bude osahovať zoznam uchádzačov, ktorí splnili kritériá a tí budú zoradení zostupne, podľa počtu získaných bodov. Počet voľných miest pre druhé kolo je t. č. 4. Nebudú prijatí tí uchádzači, ktorí nevyhoveli kritériám prijímacieho konania. Uchádzači, ktorí splnia kritériá prijímacieho konania a vo výsledkovej listine sa umiestnia na poradovom čísle 37 a viac, môžu byť prijatí iba za podmienky uvoľnenia miesta.

      Pri prijímaní žiaka bude škola zohľadňovať nasledovné KRITÉRIÁ (klik):

      Pre poskytovanie najaktuálnejších informácií týkajúcich sa prijímacích skúšok do 1. ročníka našej školy chceme požiadať všetkých uchádzačov o štúdium o nahlásenie aktuálnej e-mailovej adresy zákonného zástupcu spolu s telefónnym číslom na e-mailovú adresu školy: skola@sgpo.sk, pokial tak nemáte uvedené na prihláške na študium. 

    • Vážení študenti
     • Vážení študenti

     • Vzhľadom na rozhodnutie epidemiológov a Úradu verejného zdravotníctva o uvoľnení podmienok pri prevádzke škôl od 22. júna 2020 žiadame žiakov, ktorí plánujú nástup do školy od 22. júna 2020, aby si v prípade záujmu nahlásili stravu prostredníctvom aplikácie EduPage tak, ako tomu bolo zvyčajne. 

      Ďakujeme.

    • Projekt Čerstvé hlavičky - KAUFLAND
     • Projekt Čerstvé hlavičky - KAUFLAND

     • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

      čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

      Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

      Stačí, ak na stránke cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

      Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

      Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

    • Rozlúčka s piatakmi
     • Rozlúčka s piatakmi

     • Poslednýkrát v svojej triede, poslednýkrát vo svojej lavici… Sme radi, že sme sa takto mohli dnes stretnúť poslednýkrát s našimi piatakmi. Prišli sa s nami pred odchodom zo svojej Alma mater rozlúčiť stiskom ruky, aj keď za nutnosti dodržania nariadení RÚVZ SR.

      Počas rozlúčky sme samozrejme nezabudli ani na maturantov, ktorí boli niečim výnimoční… Či už to bola vynikajúca reprezentácia školy v rôznych súťažiach, alebo elitný prospech počas celého štúdia.

      Všetkým študentom patrí naša vďaka a prajeme veľa úspechov v živote.

    • Expedície Fenomény sveta Peniaze
     • Expedície Fenomény sveta Peniaze

     • Zapoj sa do Expedície Fenomény sveta Peniaze s Bačom

      SLEDUJ VIDEÁ,
      ZDOLAJ VEDOMOSTNÉ KVÍZY,
      ZBIERAJ BODY,
      POMÔŽ SVOJEJ ŠKOLE ZÍSKAŤ 10 000 EUR.

      Čo môžeš vyhrať?200 parádnych tričiek a špičkovú elektroniku pre teba, finančný grant od Tatra banky a balíky vzdelávacích materiálov pre tvoju školu.

      Ako získať finančný grant pre školu? 
      UČITEĽ https://www.fenomenysveta.sk/vstup…

      Ďalšie informácie nájdete tu: https://www.fenomenysveta.sk/vstup

    • World No Tobacco Day
     • World No Tobacco Day

     • 31. máj - tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Zmyslom WNTD je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.

    • Pre uchádzačov o štúdium
     • Pre uchádzačov o štúdium

     • Podľa KRITÉRIÍ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka Súkromného gymnázia pre školský rok 2020/2021 študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (5-ročné):

      • uchádzači o štúdium NEKONAJÚ prijímaciu skúšku, ak z kritérií uvedených na https://sg-presov.edupage.org/? získali počet bodov: 160 (výsledky prijímacieho konania budú čoskoro uverejnené na webovom sídle školy),
      • uchádzači o štúdium, ktorí nemajú požadovaný počet bodov (160) absolvujú online test z anglického jazyka, dňa 26.5.2020. Týmto uchádzačom už BOLA formou e-mailu ZASLANÁ INFORMÁCIA o ďalšom postupe.

      Ak uchádzač neobdržal e-mail, že sa má zúčastniť prijímacieho konania formou online testu, musí vyčkať do zverejnenia výsledkov na webovom sídle školy a na vchodových dverách školy.

    • Pre uchádzačov o štúdium
     • Pre uchádzačov o štúdium

     • Po zaevidovaní prihlášky na strednú školu - do 1. ročníka Súkromného gymnázia na Solivarskej ulici č. 28 v Prešove, pre školský rok 2020/2021 na študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (5-ročné), sme uchádzačom dňa 21.5.2020 odoslali na kontaktný e-mail jedinečný KÓD ŽIAKA, pod ktorým evidujeme prihlášku a prostredníctvom ktorého čoskoro zverejníme výsledky prijímacieho konania na webovom sídle našej školy a na vchodových dverách školy.

      Meno a priezvisko uchádzača o štúdium na výsledkovej listine prijímacích pohovorov nahrádza už spomínaný jedinečný KÓD ŽIAKA.

      Žiadame Vás o potvrdenie doručenia tejto správy na Váš e-mail formou odpovede na: skola@sgpo.sk

      Ďakujeme.

    • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka
     • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka

     • KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA do 1. ročníka Súkromného gymnázia pre školský rok 2020/2021 študijný odbor: 7902 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium (5-ročné)

      V zmysle § 161k a § 65, ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení, a podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 (Príloha č.2 „Kritériá prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu“), po prerokovaní v pedagogickej rade školy, určujem podmienky prijatia na štúdium na Súkromnom gymnáziu, org. zložke Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov (ďalej len SG), nasledovne:

      Uchádzač o štúdium nekoná prijímaciu skúšku, ak z kritérií uvedených nižšie (1 až 3.1) získa počet bodov: 160. Ak uchádzač o štúdium nezíska z kritérií (1 až 3.1) požadovaný počet bodov (160) absolvuje online test z anglického jazyka v zmysle bodu 3.5.

      Pri prijímaní žiaka bude škola zohľadňovať nasledovné KRITÉRIÁ (klik):

      Milí rodičia našich "budúcich prvákov",
      často sa na nás obraciate s otázkou či je možné sa na bilingválne štúdium u nás hlásiť nielen z deviateho, ale aj Z ÔSMEHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

      ÁNO, je to možné.

      • Termín uzávierky prihlášok: do 15.5.2020
      • Termín rozhodnutia o prijatí: do 29.5.2020

      Na vysvetlenie: zákon 245/2008 Z.z. (školský zákon) par. 62, ods. 3 hovorí:

      „Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu BILINGVÁLNEHO vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm.
      a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm.
      b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“

      PS: Prihlášky zaslané v pôvodnom termíne pred zverejnením upravených kritérií sú zaevidované a platia Súkromná Spojená Škola - Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov.

    • Pre uchádzačov o štúdium
     • Pre uchádzačov o štúdium

     • Pre poskytovanie najaktuálnejších informácií týkajúcich sa prijímacích skúšok do 1. ročníka našej školy chceme požiadať všetkých uchádzačov o štúdium o nahlásenie aktuálnej e-mailovej adresy zákonného zástupcu spolu s telefónnym číslom na adresu: skola@sgpo.sk

      Ďakujeme.

    • Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie
     • Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

     • Na základe “Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020” vydaným Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) dňa 20.4.2020, po prerokovaní v Pedagogickej rade Súkromnej spojenej školy - European English School (ďalej len SSŠ-EES), Solivarská 28, 080 05 Prešov, org. zložke Súkromné gymnázium dňa 21.4.2020, v zmysle čl. 8 vyššie uvedeného usmernenia, rozhodol riaditeľ SSŠ-EES o spôsobe hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie v organizačnej zložke Súkromné gymnázium vydaním dokumentu: Pravidlá vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia a po nadobudnutí účinnosti sa stane prílohou Školského vzdelávacieho programu.

      Koncipovanie “Pravidiel vyučovania a hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie” je motivované snahou zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka, rešpektovaním jeho individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, s cieľom sústrediť pozornosť na poskytovanie adresnej, motivačnej a konštruktívnej slovnej spätnej väzby, a pre zabezpečenie alternatívnej plnohodnotnej dištančnej edukácie.

    • USMERNENIE RIADITEĽA ŠKOLY ...AJ PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM
     • USMERNENIE RIADITEĽA ŠKOLY ...AJ PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
  • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Stolnotenisový turnaj
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Valentine´s Ball
  • Študentské voľby 2020
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba
  • Odovzdanie finančnej zbierky
  • Vianočné reminiscencie
  • Dnešná vzácna návšteva priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Návšteva Bruselu