• Novinky

    • Nie drogám
     • Nie drogám

     • ABC Centrum voľného času Prešov po dvojročnej prestávke opäť organizovalo zábavné podujatie pre žiakov stredných škôl pod názvom NIE DROGÁM. 21. ročníka súťažno-zábavného podujatia sa zúčastnili aj žiaci nášho Súkromného gymnázia. Naša škola sa každoročne pripája k aktivitám, ktoré súvisia s mesiacom november, ako Mesiacom boja proti drogovým závislostiam.

    • Bezplatný veľtrh štúdia v zahraničí
     • Bezplatný veľtrh štúdia v zahraničí

     • Radi by sme vás pozvali už na 3. ročník bezplatného veľtrhu Štúdium bez hraníc, ktorý je zameraný výlučne na štúdium v zahraničí na stredných a vysokých školách v 5-tich krajinách. Veľtrh organizujeme tentokrát aj fyzicky v Bratislave a zároveň aj online.

      Študenti sa dozvedia všetko potrebné o štúdiu na univerzitách v Holandsku, Dánsku alebo Anglicku, či o štúdiu na stredných školách v Anglicku, o možných štipendiách či príprave na jazykové skúšky s British Council.

      Študenti môžu získať bezplatnú vstupenku na veľtrh na stránke studiumbezhranic.sk/registracia alebo sa môžu zaregistrovať na ľubovoľný počet webinárov cez program studiumbezhranic.sk/program. Na študentov čaká na nich spolu 16 jedinečných prezentácií kde majú možnosť:

      • dozvedieť sa všetko potrebné o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia a živote v zahraničí aj priamo od študentov,
      • absolvovať individuálne konzultácie priamo so zástupcom školy priamo na veľtrhu,
      • vypočuť si informácie aj o študentských pôžičkách na Slovensku pre štúdium v zahraničí cez Fond na podporu vzdelávania a mnoho ďalšieho.
    • Akadémia veľkých diel
     • Akadémia veľkých diel

     • V čase informačných, politických a environmentálnych výziev mladému človeku nestačia na navigovanie života naučené informácie - potrebuje budovať schopnosti, ktoré mu pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

      Veľké diela ako Čechovove poviedky, Rembrandtove obrazy či Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy, univerzálne pre každého človeka.

      Pomocou nich reflektujeme svoje vlastné skúsenosti a vnútorné postoje. Diskusia s ostatnými nám potom pomáha ich formulovať a obrusovať. Týmto spôsobom formujeme svoju myseľ a charakter.

      Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

      Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

      https://www.akademiavelkychdiel.sk/

       

    • Exkurzia Liverpool
     • Exkurzia Liverpool

     • Exkurzia do mesta a metropolitného okresu v Spojenom kráľovstve v regióne North West England rozkladajúceho sa vo východnej časti Merseyskej zátoky - Liverpoolu (23.10. - 26.10.2022).

      Royal Albert dock Liverpool, Castle street, Chapel street - LIVERPOOL light festivalu, World museum, obed v reštaurácii Gordona Ramsay-ho, fotenie pri Liver Birds grafity  stene, návšteva Liverpoolskej katedraly, štadión  Anfield, cesta vlakom/metrom na Crosby beach, návšteva World museum, China Town

      ...aj toto bol program exkurzie po Liverpoole.

     • Halloween FILM FESTIVAL

     • Školský parlament organizuje 27.10.2022 STRAŠIDELNÉ PREMIETANIE v školskej TSV rozcvičovni.

      Podmienka: Halloweensky kostým / maska

      PS: bude aj popcorn!

    • ...MY nie sme tamtí, títo, iní. Sme JEDNO.
     • ...MY nie sme tamtí, títo, iní. Sme JEDNO.

     • Keď brali TAMTÝCH, neozval som sa lebo som nebol TAMTEN.
      Keď brali TÝCHTO, neozval som sa lebo som nebol TENTO.
      Keď brali INÝCH, neozval som sa lebo som nebol INÝ.
      A keď brali mňa, tak sa už nemal kto ozvať.

      (inšpirované výrokom Martina Niemollera)

      Ale MY nie sme TAMTÍ, TÍTO, INÍ. Sme JEDNO.
      My sa pre LGBTI+ ozývame. Odsudzujeme nenávisť. Budujeme DOBRO.

      Žiaci a žiačky SSŠ EES SGPO a koordinátor výchovy k ľudským právam.

      14.10.2022 - 15.20 / pri Anjelovi pred Mestským úradom v centre Prešova.

    • Tradičné lisovanie hrozna
     • Tradičné lisovanie hrozna

     • Dnes sa naši žiaci spolu s pedagógmi a vedením Súkromná Spojená Škola EES stretli v školskej jedálni, kde mali možnosť byť na malý okamih súčasťou tradície škôl ELBA v podobe lisovania hrozna. Vďaka pánovi zriaďovateľovi Ing. Emilovi Blichovi a tohtoročnej bohatej úrode červeného hrozna sme sa mohli dozvedieť viac o spôsobe spracovania tohto ovocia aj my a ochutnať vitamínovú bombu v podobe hroznového muštu. 

    • Deň učiteľov UNESCO - oceňovanie Emanuel
     • Deň učiteľov UNESCO - oceňovanie Emanuel

     • Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592) od roku 1955 v mesiaci marec, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra.

      Výbor OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) tento deň v polovici 90. rokov minulého storočia vyhlásil za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

      Pri tejto krásnej príležitosti sa dňa 7.10.2022 uskutočnilo v priestoroch EL PARKU na pozvanie pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu posedenie a zároveň udeľovanie najvyšších ocenení EMANUEL.

      • Učiteľské uznanie za Súkromnú spojenú školu EES, bolo udelené:

      FORNADĽOVEJ Miroslave, Mgr.
      NOVACKEJ Bibiáne, Mgr.
      SURÁŇOVEJ Jane, Mgr.

      • Manažérske uznanie za Súkromnú spojenú školu EES, bolo udelené:

      PONÍKOVEJ Simone, Mgr.

      • Pracovné uznanie za Súkromnú spojenú školu EES, bolo udelené:

      BADŽOVEJ Žanete

       

      Srdečne blahoželáme.

    • Liga za duševné zdravie
     • Liga za duševné zdravie

     • Školský Parlament Súkromnej spojenej školy European English School opäť pomáhal, tentokrát zbierkou pre Ligu za duševné zdravie. 

      Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu.

      Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné.

      Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom.

      Liga za duševné zdravie SR je mimovládna organizácia s celonárodnou pôsobnosťou v problematike podpory duševného zdravia. Už 20 rokov je jej hlavným cieľom prevencia a osveta duševného zdravia, destigmatizácia duševných porúch, zrovnoprávnenie telesného a duševného zdravia a skvalitnenie starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku vo všetkých vekových skupinách. 

    • "DofE Day" 5.10.2022
     • "DofE Day" 5.10.2022

     • Program DofE na Súkromnej spojenej škole škole European English School poskytujeme už 5 rok. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.

      Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

      Naši Dofáci si dnes preto pre Vás pripravili "DofE DAY", na ktorom sa môžete dozvedieť veľa ďalších informácií o programe.

      P.S.: príď ochutnať aj sladké dobroty pripravené našimi úspešnými Dofákmi :)

    • Svetový deň učiteľov - World Teachers' Day
     • Svetový deň učiteľov - World Teachers' Day

     • Sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po celom svete 5. októbra.

      Svetový deň učiteľov bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994 ako pripomienka Charty učiteľov.

      Podľa UNESCO sa Svetový deň učiteľov má stať v istom zmysle svedectvom, že prínos pedagógov vo vzdelávacom procese a pre rozvoj spoločnosti je dôležitý. Práve to treba v každej spoločnosti viac pochopiť, uznať a doceniť.

      ĎAKUJEME DRAHÍ UČITELIA!

      PS: Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi 28. marca ako spomienka na narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského.

    • Vyhodnotenie súťaže - Európsky deň jazykov
     • Vyhodnotenie súťaže - Európsky deň jazykov

     • Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov, vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. 

      Počas uplynulého týždňa prebiehala aj v Súkromnej spojenej škole European English School súťaž na túto tému. Práve dnes organizačný tím súťaž vyhodnotil a rozdelil vecné ceny trom víťazom. Tretie vylosované miesto pripadlo študentke piateho ročníka Súkromného gymnázia - Klaudii Imrichovej, druhé miesto patrí žiačke siedmeho ročníka našej Súkromnej základnej školy - Andy Huang a najhodnotnejšiu výhru získala študentka štvrtého ročníka Súkromného gymnázia - Iryna Debnar.

      Blahoželáme úspešným riešiteľkám a pevne veríme, že v budúcom školskom roku bude opäť bohatá účasť súťažiacich.

    • DofE Day - na našej škole?
     • DofE Day - na našej škole?

     • Kedy: 05.10.2022 (streda)

      Kde: Aula + priestory školy

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta. Počas takmer 60-ročnej existencie DofE inšpiroval a zmenil životy viac ako ôsmim miliónom mladých ľudí na celom svete. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

      • Stránka Národnej kancelárie programu DofE na Slovensku: www.dofe.sk
      • Oficiálna stránka medzinárodnej Nadácie programu: www.intaward.org

      Program DofE na Súkromnej spojenej škole škole European English School, Solivarská 28 poskytujeme už 5 rok.

      Preto Vás srdečne pozývame na "DofE day", ktorý sa uskutoční 05.10.2022 v priestoroch našej školy.

      P.S.: nezabudni sledovať nástenku, šípky a cez prestávku príď ochutnať sladké dobroty pripravené našimi úspešnými Dofákmi.

      V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa DofE kontaktujte cez edupage pedagógov:

      • Mgr. Veronika Vargová
      • Mgr. Andrej Šuty
      • Mgr. Juraj Beňačka
      • Mgr. Eva Mikolaj
    • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov
     • DÔLEŽITÉ - Microsoft Office 365 / osobné účty žiakov

     • S príchodom pandémie COVID-19 nastala v prostredí škôl výnimočná situácia, ktorá si začala vyžadovať rýchlu a efektívnu reakciu na doposiaľ nezaužívané a pre nás nové nariadenie - dištančné vzdelávanie žiakov.

      Najefektívnejšie rozhodnutie bolo mať svoje triedy zorganizované od plánovania vyučovacích hodín, až po poskytovanie spätnej väzby žiakom a byť v neustálom spojení. Bolo preto potrebné hľadať ďalšie platformy, ktoré by svojimi funkciami doplnili informačno-komunikačný systém aSc EduPage, ktorý sme v on-line prostredí už mali rokmi zaužívaný a overený.

      Túto funkciu v tom čase doplnila platforma Microsoft Office 365 pre školy s bezplatnou licenciou A1.

      Bola to pre nás nová cesta pre zjednodušenie vyučovacieho procesu. Obmedzená, avšak bezplatná platforma zahŕňala nástroje ako je Microsoft Outlook – slúžiaci pre správu e-mailov (50 GB), Microsoft One Drive – slúžiaci na ukladanie údajov, dokumentov, súborov, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Microsoft Teams – slúžiaci pre video konferenčné hovory a ďalšie.

      Vytvorili sme preto pre všetkých učiteľov a žiakov našej školy užívateľské účty v platforme Microsoft Office 365 s bezplatnou licenciou A1. Všetky účty bežali ON-LINE, teda nebolo možné plnohodnotne využívať ponuku všetkých aplikácií Office 365 bez pripojenia na internet.

      V poslednom období ale prišiel Microsoft s novou ponukou priamo pre školy.

      • AK SI ŠKOLA ZAKÚPI LICENCIU MICROSOFT OFFICE 365 A3 PRE VŠETKÝCH AKTÍVNYCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY, ZÍSKAVA AUTOMATICKY AJ A3 LICENCIE MICROSOFT OFFICE 365 PRE VŠETKÝCH SVOJICH ŠTUDENTOV.

      To znamená, že KAŽDÝ ŽIAK/ŠTUDENT Súkromnej spojenej školy European English School, Solivarská 28 v Prešove, si tak môže S KONTOM MICROSOFT OFFICE 365, KTORÉ UŽ MÁ AKTÍVNE, NAINŠTALOVAŤ PLNOHODNOTNÉ VERZIE PROGRAMOV MICROSOFT OFFICE 365 S LICENCIOU A3 AŽ DO 5-TICH SVOJICH ZARIADENÍ BEZPLATNE. 

      Noví žiaci budú mať svoje účty v priebehu pár dní. Na váš e-mailový kontakt (žiak / prípadne rodič) odošleme prihlasovacie údaje pre vaše nové konto v Office 365 (dôležité je uchovať si ich), sledujte preto svoju e-mailovú schránku.

      Microsoft Office 365 A3 obsahuje a ponúka pre všetkých učiteľov a študentov nasledovné:

      • E-mailovú schránku s kapacitou 100 GB a všetku ochranu čo k tomu patri
      • Úložný priestor pre dokumenty a súbory s kapacitou 1TB
      • Teams a OneNote - online verzie a plnohodnotne verzie programov pre počítač
      • Word, Excel, PowerPoint, Outlook online verzie programov + plnohodnotné verzie programov na 5 zariadení používateľa (prihlásenie sa s jeho kontom)
      • SharePoint – webový portál na zdieľanie a spoluprácu

      NÁVOD NA INŠALÁCIU PLNOHODNOTNEJ PLATFORMY MICROSOFT OFFICE 365 A3

      Prihlásenie do balíka Office na webe:   

      1. Prejdite na lokalitu www.office.com a vyberte položku Prihlásiť sa.
      2. Zadajte vaše žiacke/učiteľské Microsoft konto (údaje vám boli zaslané na váš kontaktný e-mail):

       Microsoft konto
       e-mailová adresa:
       “janko.mrkvicka@elbaci.sk” a heslo, ktoré Vám bolo priradené (údaje boli rozoslané na osobné kontaktné e-maily študentov, či rodičov už v minulosti). V hlavičke sa následne zobrazí názov konta, pomocou ktorého ste prihlásení.
      3. Na domovskej obrazovke (zakliknutá ikona domčeka na ľavej strane obrazovky) kliknite na ikonu inštalácie (nainštalujte si Office).
      4. Ďalej postupujte podľa pokynov.

      Kompletnú správu nájdete vo formáte .pdf TU

    • Voľby do školského parlamentu
     • Voľby do školského parlamentu

     • Koordinátor žiackej školskej rady pozýva na:

      V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z.z., §39hg s účinnosťou od 1.1.2022 sa dovtedy zriadená žiacka školská rada považuje za školský parlament.

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje