• Novinky

    • Olympiáda kritického myslenia
     • Olympiáda kritického myslenia

      • Kedy:  13.12.2022
      • Kde:  Prezenčne v škole

      PODMIENKY ÚČASTI                                                                                   
      Zúčastniť sa môže každý(á) žiak(čka) gymnázia.

      Účasť nahlásiť do piatka 2.12.2022 – do 15:00 hod. prostredníctvom Edupage: EduPage / sekcia súťaže, olympiády / vybrať olympiádu kritického myslenia / klik - mám záujem.

      Viac info: p. uč. Mgr. Eva Mikolaj.

    • Konferencia Speak Up! 2022
     • Konferencia Speak Up! 2022

     • V mesiaci november, sa študenti Súkromná Spojená Škola EES - Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov zúčastnili na unikátnej dvojdňovej stredoškolskej konferencii na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici.

      V prvý deň konferencie absolvovali prednášku o voľbách do Európskeho parlamentu, workshop na tému migrácia, prednášku ,,My a Ukrajina” a diskusiu s mládežníckym delegátom SR pri OSN.

      Druhý deň konferencie bol venovaný prednáške o dezinformáciách, workshopu na tému "Som Európan?" a študenti sa zúčastnili simulácie zasadania inštitúcie Európskej únie v ktorej každý zúčastnený zastupoval pridelenú členskú krajinu EÚ a prezentoval stanovisko na tému dosiahnutia klimatickej neutrality v EÚ. Súčasťou programu bola aj návšteva múzea SNP v Banskej bystrici.

      Fotografie z konferencie si môžete pozrieť TU:

    • Olympiáda ľudských práv
     • Olympiáda ľudských práv

      • Kedy:  7.12.2022 (streda), 1. a 4. vyuč. hodina, 1. a 2. kolo   
      • Kde:  Prezenčne v škole (8.00 - zraz pred aulou)

      PODMIENKY ÚČASTI:                                                                                   
      Zúčastniť sa môže každý(á) žiak(čka) gymnázia.

      1. kolo -  písomný test (pozri zdroje na prípravu)
      2. kolo -  obhajoba modelovej situácie pre prvé 3 miesta z 1. kola

      Účasť nahlásiť do pondelka 5.12.2022 – do 24.00 hod.  
      (poslať správu o účasti cez Edupage uč. J. Ivančovi)

      Zdroje na prípravu: www.olp.sk (časť kronika OĽP)

    • Speak Up! - Povedz to Európskej únii nahlas!
     • Speak Up! - Povedz to Európskej únii nahlas!

     • Speak Up! je unikátnou dvojdňovou stredoškolskou konferenciou na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov v Banskej Bystrici v termíne 24.11.2022 - 25.11.2022 pri príležitosti Európskeho roku mládeže 2022. Zameriava sa na prioritné témy Európskej únie, ktoré vzišli z Konferencie o budúcnosti Európy.

      Participantom budú predstavené prednášky a workshopy na témy:

      • dôležitosť volieb do Európskeho parlamentu
      • zmena klímy
      • dezinformácie a hybridné hrozby
      • problematika migrácie
      • európske hodnoty
      • vojna na Ukrajine

      Úlohou účastníkov bude prezentovať svoje názory, spoločne o nich diskutovať a hľadať konsenzus. Zároveň súčasťou druhej fázy bude aj simulované zasadnutie, kde budú účastníci zastupovať štáty Európskej únie, a tak reprezentovať viaceré uhly pohľadov a možnosti chápania rôznych tém. Účastníkmi tejto konferencie sú samozrejme aj študenti Súkromná Spojená Škola EES - Súkromné bilingválne gymnázium, Solivarská 28, Prešov.

    • Florbalový turnaj
     • Florbalový turnaj

     • Dňa 22. novembra 2022 sa deväť žiakov našej školy, pod vedením pána učiteľa Mgr. Jakuba Šoltésa, zúčastnilo florbalového turnaja stredných škôl v športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove. Po vynútenej dvojročnej prestávke (COVID-19) sa žiaci po dlhom čase mohli zúčastniť športového podujatia takéhoto formátu. S jedným víťazstvom a dvoma prehrami na konte sa chlapci umiestnili na krásnom 3. mieste, k čomu im srdečne blahoželáme a za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme.

    • Konzultačné hodiny
     • Konzultačné hodiny

     • Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28 v Prešove pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na KONZULTAČNÉ HODINY.

      • Súkromnej základnej školy: 22. novembra 2022 (utorok), 
       1. stupeň: od 16:00 hod.
       2. stupeň: od 16:30 hod.
      • Súkromného gymnázia: 22. novembra 2022 (utorok), 
       gymnázium: od 16:30 hod.

      Tešíme sa na Vašu účasť. 

    • Nie drogám
     • Nie drogám

     • ABC Centrum voľného času Prešov po dvojročnej prestávke opäť organizovalo zábavné podujatie pre žiakov stredných škôl pod názvom NIE DROGÁM. 21. ročníka súťažno-zábavného podujatia sa zúčastnili aj žiaci nášho Súkromného gymnázia. Naša škola sa každoročne pripája k aktivitám, ktoré súvisia s mesiacom november, ako Mesiacom boja proti drogovým závislostiam.

    • Bezplatný veľtrh štúdia v zahraničí
     • Bezplatný veľtrh štúdia v zahraničí

     • Radi by sme vás pozvali už na 3. ročník bezplatného veľtrhu Štúdium bez hraníc, ktorý je zameraný výlučne na štúdium v zahraničí na stredných a vysokých školách v 5-tich krajinách. Veľtrh organizujeme tentokrát aj fyzicky v Bratislave a zároveň aj online.

      Študenti sa dozvedia všetko potrebné o štúdiu na univerzitách v Holandsku, Dánsku alebo Anglicku, či o štúdiu na stredných školách v Anglicku, o možných štipendiách či príprave na jazykové skúšky s British Council.

      Študenti môžu získať bezplatnú vstupenku na veľtrh na stránke studiumbezhranic.sk/registracia alebo sa môžu zaregistrovať na ľubovoľný počet webinárov cez program studiumbezhranic.sk/program. Na študentov čaká na nich spolu 16 jedinečných prezentácií kde majú možnosť:

      • dozvedieť sa všetko potrebné o možnostiach štúdia, podmienkach prijatia a živote v zahraničí aj priamo od študentov,
      • absolvovať individuálne konzultácie priamo so zástupcom školy priamo na veľtrhu,
      • vypočuť si informácie aj o študentských pôžičkách na Slovensku pre štúdium v zahraničí cez Fond na podporu vzdelávania a mnoho ďalšieho.
    • Akadémia veľkých diel
     • Akadémia veľkých diel

     • V čase informačných, politických a environmentálnych výziev mladému človeku nestačia na navigovanie života naučené informácie - potrebuje budovať schopnosti, ktoré mu pomôžu v životných rozhodnutiach, vo vzťahoch, v prístupe k práci a svojej budúcnosti.

      Veľké diela ako Čechovove poviedky, Rembrandtove obrazy či Hitchcockove filmy obsahujú príbehy, ktoré odrážajú ľudskú skúsenosť a otvárajú zásadné životné témy, univerzálne pre každého človeka.

      Pomocou nich reflektujeme svoje vlastné skúsenosti a vnútorné postoje. Diskusia s ostatnými nám potom pomáha ich formulovať a obrusovať. Týmto spôsobom formujeme svoju myseľ a charakter.

      Akadémia veľkých diel je voľnočasový program pre stredoškolákov. Pozeráme dobré filmy, čítame tie najlepšie knižky, počúvame kvalitnú hudbu a zamýšľame sa o slávnych obrazoch. Hľadáme odpovede na veľké otázky vo veľkých príbehoch.

      Vstupujeme do diskusie s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali našu civilizáciu. Nasledujeme princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na tých najlepších svetových univerzitách. 

      https://www.akademiavelkychdiel.sk/

       

    • Exkurzia Liverpool
     • Exkurzia Liverpool

     • Exkurzia do mesta a metropolitného okresu v Spojenom kráľovstve v regióne North West England rozkladajúceho sa vo východnej časti Merseyskej zátoky - Liverpoolu (23.10. - 26.10.2022).

      Royal Albert dock Liverpool, Castle street, Chapel street - LIVERPOOL light festivalu, World museum, obed v reštaurácii Gordona Ramsay-ho, fotenie pri Liver Birds grafity  stene, návšteva Liverpoolskej katedraly, štadión  Anfield, cesta vlakom/metrom na Crosby beach, návšteva World museum, China Town

      ...aj toto bol program exkurzie po Liverpoole.

     • Halloween FILM FESTIVAL

     • Školský parlament organizuje 27.10.2022 STRAŠIDELNÉ PREMIETANIE v školskej TSV rozcvičovni.

      Podmienka: Halloweensky kostým / maska

      PS: bude aj popcorn!

    • ...MY nie sme tamtí, títo, iní. Sme JEDNO.
     • ...MY nie sme tamtí, títo, iní. Sme JEDNO.

     • Keď brali TAMTÝCH, neozval som sa lebo som nebol TAMTEN.
      Keď brali TÝCHTO, neozval som sa lebo som nebol TENTO.
      Keď brali INÝCH, neozval som sa lebo som nebol INÝ.
      A keď brali mňa, tak sa už nemal kto ozvať.

      (inšpirované výrokom Martina Niemollera)

      Ale MY nie sme TAMTÍ, TÍTO, INÍ. Sme JEDNO.
      My sa pre LGBTI+ ozývame. Odsudzujeme nenávisť. Budujeme DOBRO.

      Žiaci a žiačky SSŠ EES SGPO a koordinátor výchovy k ľudským právam.

      14.10.2022 - 15.20 / pri Anjelovi pred Mestským úradom v centre Prešova.

    • Tradičné lisovanie hrozna
     • Tradičné lisovanie hrozna

     • Dnes sa naši žiaci spolu s pedagógmi a vedením Súkromná Spojená Škola EES stretli v školskej jedálni, kde mali možnosť byť na malý okamih súčasťou tradície škôl ELBA v podobe lisovania hrozna. Vďaka pánovi zriaďovateľovi Ing. Emilovi Blichovi a tohtoročnej bohatej úrode červeného hrozna sme sa mohli dozvedieť viac o spôsobe spracovania tohto ovocia aj my a ochutnať vitamínovú bombu v podobe hroznového muštu. 

    • Deň učiteľov UNESCO - oceňovanie Emanuel
     • Deň učiteľov UNESCO - oceňovanie Emanuel

     • Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592) od roku 1955 v mesiaci marec, ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra.

      Výbor OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) tento deň v polovici 90. rokov minulého storočia vyhlásil za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

      Pri tejto krásnej príležitosti sa dňa 7.10.2022 uskutočnilo v priestoroch EL PARKU na pozvanie pána zriaďovateľa Ing. Emila Blichu posedenie a zároveň udeľovanie najvyšších ocenení EMANUEL.

      • Učiteľské uznanie za Súkromnú spojenú školu EES, bolo udelené:

      FORNADĽOVEJ Miroslave, Mgr.
      NOVACKEJ Bibiáne, Mgr.
      SURÁŇOVEJ Jane, Mgr.

      • Manažérske uznanie za Súkromnú spojenú školu EES, bolo udelené:

      PONÍKOVEJ Simone, Mgr.

      • Pracovné uznanie za Súkromnú spojenú školu EES, bolo udelené:

      BADŽOVEJ Žanete

       

      Srdečne blahoželáme.

    • Liga za duševné zdravie
     • Liga za duševné zdravie

     • Školský Parlament Súkromnej spojenej školy European English School opäť pomáhal, tentokrát zbierkou pre Ligu za duševné zdravie. 

      Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu.

      Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné.

      Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom.

      Liga za duševné zdravie SR je mimovládna organizácia s celonárodnou pôsobnosťou v problematike podpory duševného zdravia. Už 20 rokov je jej hlavným cieľom prevencia a osveta duševného zdravia, destigmatizácia duševných porúch, zrovnoprávnenie telesného a duševného zdravia a skvalitnenie starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku vo všetkých vekových skupinách. 

    • "DofE Day" 5.10.2022
     • "DofE Day" 5.10.2022

     • Program DofE na Súkromnej spojenej škole škole European English School poskytujeme už 5 rok. DofE môže hrať kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom vytvárania príležitostí pre mládež na rozvíjanie ich zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície.

      Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu.

      Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu ráta s tým, že každý mladý človek má potenciál uspieť bez ohľadu na to z akého prostredia vychádza. Mladí ľudia, ktorí sa zapoja do programu, sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

      Naši Dofáci si dnes preto pre Vás pripravili "DofE DAY", na ktorom sa môžete dozvedieť veľa ďalších informácií o programe.

      P.S.: príď ochutnať aj sladké dobroty pripravené našimi úspešnými Dofákmi :)

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • Sekretariát: Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: +421 948 134 538 Vrátnica školy: +421 950 462 455
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov Slovakia
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje