• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • Link pre elektronickú manipuláciu s osobným účtom na stravovanie

     Stravovanie pre Vás zabezpečuje
     Súkromná výdajná školská jedáleň Solivar
     Prevádzka: Súkromná školská jedáleň ACEM , Petrovany
     tel.: 051/7797 006, 0918 899 065

     Cena stravnej jednotky - žiaci
     1. stupeň - 1,01 eur/deň
     2. stupeň - 1,09 eur/deň
     nad 15. rokov - 1,19 eur/deň

     Cena stravnej jednotky - zamestnanci
     1,19 eur/deň

     Údaje potrebné k realizácií platby
     číslo účtu: SK03 1111 0000 0013 1408 3018
     VS: evidenčné číslo žiaka
     KS: 0308
     správa pre prijímateľa: meno žiaka, trieda

     Prihlasovanie a odhlasovanie + výber jedla
     Internetová stránka: www.strava.cz alebo www.acem.sk /online objednávky/
     Zariadenie: 9540
     Prihlasovacie meno: uviesť podľa individuálneho stravníka
     Heslo: uviesť podľa individuálneho stravníka

     Výdaj obedov od 11,30 hod. - do 14,30 hod.

     Pokyny pre využívanie stravovacieho systému (platí od 1. 01. 2010)
     Identifikačný čip obsiahnutý v ISIC (ITIC) karte nahradzuje stravné lístky počas celej doby stravovania sa v jedálni. Priložením karty k čítačke, ktorá je umiestnená pri výdajnom okienku, systém obsluhe oznámi oprávnenosť výdaja a číslo (druh) objednaného jedla. Je dôležité preto ISIC (ITIC) si uschovať kartu a zabezpečiť ju voči zneužitiu. Prípadnú stratu je potrebné bezodkladne nahlásiť v kancelárii vedenia stravovacieho zariadenia (adresa viď vyššie). Pomocou stravovacieho informačného systému je možné odhlasovať sa zo stravy alebo po zverejnení jedálneho lístka zmeniť druh jedla. Prednastavený k odberu je OBED č. 1. Jedálny lístok bude zverejňovaný minimálne týždeň vopred, pričom je možné vybrať si z dvoch ponúkaných jedál pre všetkých žiakov ZŠ a GS a učiteľov a zamestnancov školského zariadenia. Systém Vás zároveň bude informovať o mesačných predpisoch a úhradách na Vašom stravovacom účte, ako aj o tom, kedy ste si objednanú stravu odobrali.

     Zmeny (odhlásenie, výber jedla) je možné uskutočniť najneskôr do 10:00 hod. predchádzajúceho dňa. Odhlásenia budú zúčtované znížením predpisu v dvojmesačnej periodicite.

     Platbu za stravu je potrebné uskutočniť najneskôr do 20-teho dňa mesiac vopred
     - trvalým príkazom z Vášho účtu
     - jednorazovou úhradou (priamy vklad v banke, prevodný príkaz, internet banking a pod.)
     - prípadne platba hotovosťou, ktorá sa bude uskutočňovať 2 dni v školskej jedálni našou pracovníčkou (dátum výberu bude vyvesený na informačnej tabuľke)

     Postup
     Zaplatená alebo nahlásená strava, je označená zelenou fajkou, pri zmene si kliknete na obed č.2. Ak sa chcete odhlásiť kliknite na fajku a tá zmizne - takto sa z daného dňa odhlásite. Nezabudnúť  kliknúť na odoslať (na ľavo hore) - prípadne informácie sú v nápovede. Jedálny lístok bude zverejnený týždeň vopred a vy máte možnosť si vybrať z dvoch ponúkaných jedál.  Systém Vás taktiež bude informovať o mesačných úhradách na Vašom stravovacom účte. ZMENY (odhlásenie či výber jedla) je možné uskutočniť najneskôr DO 10:00 HODINY predchádzajúceho dňa. Odhlásenie budú zúčtované zníženým predpisu v dvojmesačnej periodicite.

     Predplatné na nasledujúci mesiac alebo zmena budú zverejnené na internete a na výveske stravovacieho zariadenia.

     Neodhlásený obed si môžete prevziať do obedára.

     Tel. kontakt: 051/779 70 06, 0918 899 065
     Prevádzková: Katarína Galuščáková
     Súkromná školská jedáleň prevádzka: ACEM s.r.o. - vývarovňa Petrovany 230, tel.č.: 0918899065
     - dodávateľ stravy pre žiakov a učiteľov SGS a SZŠ Solivar
     Kontakt: www.acem.sk, e-mail: obchod@acem.sk, objednavky@acem.sk
     Prípadne informácie: P. Mgr. Kokoruďová - 0918 899 065

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Atletika stredných škôl
  • "Stavanie mája"
  • Konferencia "Čo je dobrá škola - bilingválna?"
  • London TRIP
  • ABSOLVENTI
  • Umenie a kultúra
  • Lyžiarsky zájazd