• Rada rodičov

    „Najväčšiu starostlivosť treba venovať deťom.“
     • I.EA
      Jana Gaľová

     • II.EA
      MUDr. Silvia Kováčová

     • III.EA
      Doc. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.
      Predseda Rady rodičov

     • IV.EA
      Eva Bartoššíková
      Hospodárka

     • V.EA
      Alena Šverhová

     • V.EB
      Patrik Minár

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • 051/771 32 63
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
   • Webmaster: simona.ponikova@elbaci.sk
 • Fotogaléria

  • Deň orvorených dverí
  • Mikuláš na "SGPO"
  • Maratón aerobic 2018
  • Prednáška - násilie páchané na ženách
  • 20. výročie školy
  • Exkurzia po Európe
  • Imatrikulácia prvákov
  • Lisovanie hrozna
  • #SBGPO FOR TOLERANCE
  • Slávnostné odhaľovanie busty
  • Milujem svoje mesto - Prešov
  • KOŽAZ