• Informácie o strave

    "V zdravom tele, zdravý duch."
    • PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY
      

     • žiak prvého stupňa základnej školy má vždy navolený obed č.1.
      Ak chcete obed zmeniť na č.2, je potrebné tak urobiť cez prihlasovacie údaje žiaka (EDUPAGE) a zmeniť si obed.

       

     • žiak druhého stupňa, gymnázia a učiteľ obed predvolený nemá.
      Je potrebné si obed č.1 alebo č.2 navoliť cez prihlasovacie údaje Edupage.

       

     • DOTÁCIA NA PODPORU VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa poskytuje v sume 1,20 eur za každý deň,
      v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ŽIAKA UHRÁDZA  SUMU 0,50 eur ZA KAŽDÝ DEŇ,
      SUMA BUDE POUŽITÁ NA REŽIJNÉ NÁKLADY SPOJENE S VÝDAJOM STRAVY.

       

     • PRE VÝDAJ OBEDA JE NUTNÉ V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI OZNAČIŤ VÝBER STRAVY V DANÝ DEŇ   KARTOU ISIC/euro26  


     Cena stravnej jednotky / žiaci: 

     • 1. stupeň - 0,50 eur/deň

     • 2. stupeň - 0,50 eur/deň

     • gymnázium - 1,33 eur/deň

     • zamestnanci - 1,34 eur/deň


     Údaje potrebné k realizácií platby:

     • číslo účtu: SK 2711 0000 0000 2626 7974 60

     • správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, trieda


     Internetová stránka pre prihlasovanie a odhlasovanie sa zo stravy:


     Prihlasovacie údaje: 

     • rovnaké prihlasovacie údaje, aké dostali žiaci k prihláseniu sa do EDUPAGE

     • noví žiaci dostanú prihlasovacie údaje v priebehu prvého šk. týždňa (2.9. - 6.9.2019)


     Odhlásenie sa zo stravy:

     Odhlásiť sa zo stravy, alebo vykonať zmenu objednávky je možné najneskôr deň vopred do 23:59 hod.


     Výdaj obedov:

     • od 11,30 hod. - do 14,00 hod.     Stravovanie pre Vás zabezpečuje Súkromná školská jedáleň ELBA - prevádzka: 

     Súkromná školská jedáleň ELBA, Smetanova 2, 080 05 Prešov

     Tel. kontakt: 0948 043 652 

     Vedúca ŠJ ELBA: Bc. Monika Raclavská

  • Kontakty

   • Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium
   • skola@sgpo.sk
   • Pevná linka: 051/771 32 63 Mobil: 0948 134 538
   • Solivarská 28, 080 05 Prešov
   • IČO: 42384010
 • Fotogaléria

  • Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu
  • Kvalifikačná expedícia strieborného tímu DofE
  • Rozlúčka s piatakmi
  • Stolnotenisový turnaj
  • Lyžiarsky výcvikový kurz
  • Valentine´s Ball
  • Študentské voľby 2020
  • Hodnotenie tried - Vianočná výzdoba
  • Odovzdanie finančnej zbierky
  • Vianočné reminiscencie
  • Dnešná vzácna návšteva priamo z Národnej rady Slovenskej republiky.
  • Návšteva Bruselu