Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium

Prihlásenie

Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Slavka Tejbusová Zástupkyňa riaditeľa školy pre pedagogický proces
Foto Mgr. Zuzana Bednárová Rozvrh
Učiteľka
bednarovaszs@gmail.com
Foto Mgr. Slavomír Benč Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Florbal
Vedie krúžok: Lyžiarska náuka
benc.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Michaela Brehová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
brehova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Katarína Čečková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.EB
Vedie krúžok: Cvičenia z biológie
ceckova.sgpo@gmail.com
Foto RNDr. Martina Ďurišinová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.EB
Vedie krúžok: Gramatika z AJ podrobne
durisinova.sgpo@gmail.com
Foto Jonathan Paul Eddy, MA Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.EA
eddyj.sgpo@gmail.com
Foto Ing. Nadežda Fedorová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.EA
fedorova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Miroslava Fornadľová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.EA
Vedie krúžok: Kurz prvej pomoci
fornadlovam.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Mária Horváthová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.EB
horvathova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Ján Ivančo Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
ivanco.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Ivana Kližanová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Príprava na certifikáty
Foto Mgr. Lenka Krajňaková Triedna učiteľka: III.A
krajnakova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Dávid Kulpa Rozvrh
Triedny učiteľ: V.EB
Vedie krúžok: Krúžok kolektívnych športov
kulpa.sgpo@gmail.com
Foto PaedDr. Júlia Pavelová Rozvrh
Učiteľka
pavelova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Slavka Pavlíková Triedna učiteľka: I.A
pavlikova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Jana Suráňová Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
suranka22@gmail.com
Foto RNDr. Lenka Šarjaková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
sarjakova.sgpo@gmail.com
Foto Mgr. Marián Škripko Rozvrh
Učiteľ
marian.skripko@gmail.com
Foto RNDr. Ľudmila Velčeková Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: V.EA
Vedie krúžok: Chemický krúžok
velcekova.sgpo@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018

Voľné miesta na našej škole