Súkromná spojená škola European English School, organizačná zložka Súkromné gymnázium

Prihlásenie

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slavka Pavlíková
Učebňa 11/4 Trieda
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Brehová
Učebňa 3/4 Trieda
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Krajňaková
Učebňa 10/4 Trieda
IV.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Fornadľová
Učebňa 10/3 Trieda
IV.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Horváthová
Učebňa 8/4 Trieda
V.EA Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Nadežda Fedorová
Učebňa 1/4 Trieda
V.EB Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dávid Kulpa
Učebňa 12/3Trieda

© aScAgenda 2018.0.1082 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.01.2018